Poziom długu rynk. i kr., konsolid. płynności sekt publ. na koniec XI

09.12.2019

Na koniec listopada 2019 r. poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 644,4 mld zł wobec 627,1 mld zł na koniec 2018 r. – poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Ministerstwo Finansów poinformowało też, że w wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec listopada 2019 r. zgromadzono środki w wysokości 68,2 mld zł, z czego 54,4 mld zł w depozytach terminowych oraz 13,8 mld zł w depozytach typu O/N.

Na koniec listopada 2019 r. średnia zapadalność długu krajowego wyniosła 4,63 wobec 4,49 na koniec 2018 r., a długu ogółem wyniosła 5,08 vs. 4,98 na koniec 2018 r. – podało również Ministerstwo Finansów w komunikacie.

map/ana/asa/

Artykuły powiązane