Prezes EBC nie wierzy w powrót do niskiej inflacji

Christine Lagarde prezes EBC, w trakcie dyskusji panelowej, która odbyła się w środę w portugalskim mieście Sintra, wyraziła przekonanie, że dynamika inflacji w strefie euro zmieniła się na trwałe.

„Nie sądzę, byśmy powrócili do stanu niskiej inflacji” – powiedziała Lagarde podczas dyskusji, w której wziął również udział przewodniczący amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed) Jerome Powell, prezes Banku Anglii Andrew Bailey oraz szef Banku Rozrachunków Międzynarodowych Agustin Carstens.

Lagarde zwróciła uwagę, że w ciągu ostatniej dekady EBC miał do czynienia ze zbyt niską inflacją i innym problemami. „Jednak teraz jest to zupełnie inna sytuacja. Inwazja Rosji na Ukrainę również zmieniła warunki działania EBC” – powiedziała. Prezes EBC wyraziła również nadzieję, że w perspektywie średniookresowej inflacja ustabilizuje się na poziomie celu EBC, czyli dwóch procent.

Szefowa EBC stwierdziła, że banki centralne muszą z pokorą spojrzeć wstecz na swoje wcześniejsze prognozy inflacyjne, gdyż od dłuższego czasu strażnicy pieniądza przewidywali znaczny spadek inflacji w tym roku, tymczasem w maju stopa inflacji w strefie euro wyniosła 8,1 proc. W USA ceny wzrosły nawet o 8,6 proc.

Lagarde stwierdziła, że należy przeanalizować, co było przyczyną błędów i jak to określiła, będzie to „pożyteczne ćwiczenie”. Jej zdaniem ważną rolę odegrały zmiany cen energii, które wzrosły znacznie bardziej niż początkowo oczekiwano.

Jerome Powell, przewodniczący Fed, również wyraził opinię, że gospodarka jest dziś „zupełnie inna” niż przed pandemią – z wieloma szokami podażowymi, wyższą inflacją i silną globalną dynamiką inflacji. Dla Fed stabilność cen jest obecnie absolutnym priorytetem, nawet jeśli grozi to wywołaniem recesji.

Według Fed stabilność cen można osiągnąć przy inflacji wynoszącej w dłuższej perspektywie dwa procent. „Największym ryzykiem dla gospodarki byłoby, gdybyśmy nie potrafili doprowadzić do przywrócenia stabilności cen” – powiedział Powell. „Celem Fed jest jednak podniesienie stóp procentowych bez wywoływania recesji – stwierdził i dodał, że „jest to możliwe”.

Fed po raz ostatni podniósł stopę procentową o 75 punktów bazowych 15 czerwca. Był to największy wzrost od trzech dekad.

mma/ gor/


Artykuły powiązane

EBC czeka z podwyżkami stóp, Lagarde krytykowana w Niemczech

Kategoria: Raporty
Presja inflacyjna w strefie euro rośnie, ale powinna złagodnieć w 2022 r. – powiedziała po ostatnim posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego jego szefowa Christine Lagarde. EBC czeka z podwyżkami stóp, a niemieckie media i eksperci obawiają się o zarobki i oszczędności obywateli.
EBC czeka z podwyżkami stóp, Lagarde krytykowana w Niemczech

Powell zapowiada wcześniejsze ograniczenie skupu aktywów

Kategoria: Raporty
Prawdopodobne przyspieszenie ograniczenia skupu aktywów pod koniec 2021 r. to główny wniosek płynący z kluczowego przemówienia szefa amerykańskiego banku centralnego Jerome'a Powella na ubiegłotygodniowym sympozjum w Jackson Hole. Nie należy jednak w tym czasie oczekiwać podwyżek stóp.
Powell zapowiada wcześniejsze ograniczenie skupu aktywów

Modyfikacja strategii EBC nie wywołała poruszenia na rynkach finansowych

Kategoria: Analizy
Na początku lipca 2021 r. EBC przedstawił wyniki przeglądu strategicznego. Kluczowe aspekty strategii pozostały bez zmian, a modyfikacje, których wprowadzanie jest w dużej mierze rozłożone w czasie, były oczekiwane przez uczestników rynku lub potwierdziły faktyczny sposób prowadzenia polityki pieniężnej przez EBC.
Modyfikacja strategii EBC nie wywołała poruszenia na rynkach finansowych