Prezes NBP: Podwyższony poziom inflacji jest przejściowy

Podwyższony poziom inflacji jest przejściowy – ocenił w Sejmie prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że za jej znaczny wzrost w ostatnim półroczu odpowiadają głownie czynniki niezależne od polityki pieniężnej NBP.

„Inflacja rzeczywiście wzrosła, co oczywiście jest przedmiotem wnikliwych analiz NBP. Jednak podwyższony poziom inflacji jest przejściowy, a za jej znaczny wzrost w ostatnim półroczu odpowiadają głownie czynniki niezależne od polityki pieniężnej NBP. Roczną dynamikę cen podwyższa przede wszystkim globalny wzrost cen surowców, silnie wzmacniamy przez tzw. efekt bazy statystycznej. Do tego wciąż odczuwamy wciąż skutki pandemiczne zaburzeń dotyczących transportu międzynarodowego i globalnych łańcuchów dostaw” – powiedział Glapiński.

„Do wzrostu cen w Polsce istotnie przyczyniły się także czynniki regulacyjne, w tym znaczne zwiększenie opłat za wywóz śmieci oraz podwyżka cen prądu na skutek unijnej polityki racjonowania uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Wspomniane czynniki są niezależne od jakichkolwiek działań NBP. Odpowiadają one w całości za przekroczenie celu NBP” – dodał.

Glapiński zaznaczył, że wskutek działania czynników niezależnych od polityki NBP, inflacja do końca roku prawdopodobnie utrzyma się powyżej celu banku.

„Prognozy wskazują, że wskutek oddziaływania tych czynników inflacja do końca tego roku prawdopodobnie utrzyma się powyżej górnej granicy odchylenia od celu, jednak już w przyszłym roku się obniży” – powiedział.

„Celem NBP jest utrzymanie inflacji na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości 1 pkt. proc. w średnim okresie. I z tego się w pełni wywiązujemy. W dłuższym okresie inflacja utrzymuje się bowiem na poziomie zgodnym z celem NBP i taka tez będzie w kolejnych latach” – dodał.

pat/ mfm/


Artykuły powiązane