Prezes PFR: Kierunek polityki fiskalnej i monetarnej właściwy

Stabilny kurs złotego pokazuje, że kierunek polityki fiskalnej i monetarnej jest właściwy – uważa prezes PFR Paweł Borys.

„Złotego udaje się utrzymywać silnego dzięki zaostrzonej polityce pieniężnej przede wszystkim. Ja nie zakładam, żebyśmy mieli do czynienia z ryzykiem dla naszej waluty” – powiedział Borys w radiu RMF24.

„Ten kryzys finansowy jest raczej czynnikiem ryzyka. Złoty zachowuje się stabilnie, co pokazuje, że kierunek polityki pieniężnej i fiskalnej jest właściwy” – dodał.

tus/ gor/


Artykuły powiązane

Efekty zewnętrzne polityki pieniężnej Fed są silniejsze niż polityki EBC

Kategoria: VoxEU
Skutki decyzji Europejskiego Banku Centralnego i amerykańskiej Rezerwy Federalnej „rozlewają się” na inne kraje w sposób asymetryczny. Na poziomie bilateralnym wpływ Fed na strefę euro ma istotne znaczenie, natomiast wpływ działań EBC na gospodarkę Stanów Zjednoczonych jest minimalny.
Efekty zewnętrzne polityki pieniężnej Fed są silniejsze niż polityki EBC

Identyfikacja wstrząsów w obszarze polityki pieniężnej

Kategoria: VoxEU
Z powodu gwałtownego wzrostu inflacji banki centralne ponownie znalazły się w centrum uwagi debaty publicznej Autorzy proponują nowatorską metodę identyfikowania egzogenicznych zmian w polityce pieniężnej na podstawie doświadczeń Fed.
Identyfikacja wstrząsów w obszarze polityki pieniężnej

Warto mieć własną walutę

Kategoria: Analizy
Posiadanie własnej waluty może ułatwiać realizację narodowych celów gospodarczych. Może być przydatne w reagowaniu na sytuacje kryzysowe, a ponadto chroni obywateli przed problemami, jakie mogą wynikać z  konieczności stosowania walut obcych. Jest zatem elementem suwerenności.
Warto mieć własną walutę