Rada EBC spotkała się ws. oceny stabilności sektora bankowego

Europejski Bank Centralny zwołał w piątek nieplanowane posiedzenie rady nadzorczej, aby omówić sytuację w sektorze bankowym strefy euro po niedawnej wyprzedaży akcji banków – poinformował rzecznik EBC.

„Rada Nadzorcza EBC spotyka się w celu wymiany poglądów i przekazania członkom aktualnych informacji na temat ostatnich wydarzeń w sektorze bankowym” – powiedział rzecznik.

Rzecznik EBC dodał, że nie przewiduje, aby EBC podjął natychmiast jakieś działania po spotkaniu rady.

Spotkanie nastąpiło po tym, jak w czwartek EBC podniósł stopy procentowe o 50 punktów bazowych.

Według nieoficjalnych informacji celem spotkania było monitorowanie płynności w sektorze bankowym strefy euro i obserwowanie podatności na masowe wypłaty depozytów z banków.

Akcje banków spadły w ciągu ostatniego tygodnia, ponieważ rynki były zaniepokojone najpierw upadkiem Silicon Valley Bank w Stanach Zjednoczonych, a następnie spadkiem akcji Credit Suisse, który zakończył się dopiero po tym, jak Narodowy Bank Szwajcarii przekazał 50 mld franków szwajcarskich na zabezpieczenie płynności.

Akcje banków odbiły się w czwartek i kontynuowały wzrost w piątek, pomimo podwyżki stóp przez EBC.

han/ kkr/ gor/


Artykuły powiązane

Dylematy Rady Prezesów EBC

Kategoria: Analizy
Banki centralne potrafią zaskakiwać. W przypadku zbliżającego się posiedzenia Rady Prezesów EBC panuje konsensus co do jednego: raczej można wykluczyć podwyżki oprocentowania.
Dylematy Rady Prezesów EBC

Ewolucja strategii polityki pieniężnej EBC

Kategoria: Analizy
W reakcji na zmiany zachodzące w gospodarce EBC dokonywał okresowych przeglądów swojej strategii, jednak nieregularnie, podkreślając kontynuację dotychczasowego sposobu prowadzenia polityki pieniężnej. Tym razem zakończony przegląd strategii miał być jakościowo inny.
Ewolucja strategii polityki pieniężnej EBC

Modyfikacja strategii EBC nie wywołała poruszenia na rynkach finansowych

Kategoria: Analizy
Na początku lipca 2021 r. EBC przedstawił wyniki przeglądu strategicznego. Kluczowe aspekty strategii pozostały bez zmian, a modyfikacje, których wprowadzanie jest w dużej mierze rozłożone w czasie, były oczekiwane przez uczestników rynku lub potwierdziły faktyczny sposób prowadzenia polityki pieniężnej przez EBC.
Modyfikacja strategii EBC nie wywołała poruszenia na rynkach finansowych