Rosja płaci w rublach odsetki od euroobligacji

Rosja uregulowała w rublach płatności z tytułu obligacji denominowanych w walutach obcych, powołując się na nowe zasady – wynika z komunikatu rosyjskiego resortu finansów. W niedzielę mija ostateczny termin płatności odsetek od obligacji z innej emisji, co może doprowadzić do uznania Rosji za niewypłacalną.

Z komunikatu Ministerstwa Finansów Rosji wynika, że przesłano równowartość 235 mln USD odsetek od euroobligacji zapadających w 2027 i 2047 r. do rosyjskiego Krajowego Depozytu Rozliczeniowego (KDR). Zgodnie z przepisami zatwierdzonymi w środę przez prezydenta Władimira Putina, Rosja uważa swoje zobowiązania dłużne z tytułu obligacji zagranicznych za zrealizowane po przekazaniu rubli swojemu lokalnemu płatnikowi.

Jednakże żadna z ww. obligacji nie ma zapisanych w umowie warunków, które pozwalają na rozliczenie w tej walucie. Środki będą przechowywane na specjalnych kontach KDR do czasu udowodnienia przez inwestorów tytułu własności do obligacji, po czym będą oni mogli wystąpić o zgodę na konwersję i repatriację środków. Inwestorzy, którzy zdecydują się na skorzystanie z nowego sposobu wypłaty, muszą wyrazić zgodę na piśmie i odstąpić od wszelkich przyszłych zastrzeżeń do procesu.

Podczas gdy 24 czerwca przypada termin płatności zobowiązań z tytułu wygasających obligacji o wartości 159 mln USD z terminem zapadalności w 2028 r., to bardziej naglący jest termin w niedzielę wieczorem w przypadku poprzednich nieuregulowanych płatności z końca maja. Fundusze za te płatności – około 100 mln USD z tytułu odsetek od obligacji kuponowych – utknęły z powodu międzynarodowych sankcji, a 30-dniowy okres karencji na znalezienie rozwiązania wygasa 26 czerwca. KDR został objęty sankcjami przez Unię Europejską i USA.

Po tym okresie Rosja powinna zostać uznana za niewypłacalną, chyba że w jakiś sposób przekaże płatności do wystarczającej liczby posiadaczy długu. Rosja argumentuje, że jest zmuszana do bankructwa i stara się znaleźć obejście tego problemu. Kreml podał, że jego zobowiązania zostaną uznane za wypełnione po dokonaniu płatności w rublach. Rosyjski minister finansów Anton Siłuanow nazwał „farsą” możliwość ogłoszenia niewypłacalności Rosji.

5 marca prezydent Putin podpisał dekret stanowiący, że wierzyciele z państw, które „angażują się we wrogą działalność”, mogą otrzymywać płatności jedynie w rublach. Na liście nieprzyjaznych Rosji państw znalazło się ponad 50 krajów, w tym USA, Wielka Brytania, Japonia i państwa UE.

Część rosyjskich obligacji denominowanych w walutach obcych ma w warunkach emisji zapisaną możliwość spłaty zobowiązań, w szczególnych przypadkach, w innych walutach niż ta, w której wyemitowane są obligacje (fallback optionality). Według agencji Reuters obligacje emitowane po 2018 roku mają także możliwość spłaty zobowiązań w rublach.

Na początku marca agencja Fitch poinformowała o obniżeniu ratingu dla długu Rosji do poziomu „C”, co odzwierciedla przekonanie analityków agencji, że „bankructwo Rosji jest bliskie i nieuchronne”. Niżej znajduje się jedynie ocena „D”, która oznacza niewywiązanie się ze zobowiązań z tytułu obligacji.

Łącznie na rynkach światowych Rosja wyemitowała obligacje o wartości 40 mld USD. Ostatni raz kraj ten nie spłacił obligacji walutowych w 1918 roku (w 1998 roku Rosja nie spłaciła obligacji rublowych).

 

kkr/ osz/


Artykuły powiązane

Na takie sankcje Rosja nie była gotowa

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wysoki poziom rezerw walutowych i zasoby w Funduszu Dobrobytu Narodowego (FDN) to dwa czynniki przywoływane w kontekście siły ekonomicznej Rosji i odrobienia przez nią lekcji po sankcjach z 2014 r. Czy Rosja jest rzeczywiście lepiej przygotowana niż poprzednio, czy może słaba, jak nigdy dotąd?
Na takie sankcje Rosja nie była gotowa

Mrożenie relacji z Rosją a polski eksport

Kategoria: Trendy gospodarcze
Rosja nie jest kluczowym rynkiem zbytu dla polskiego eksportu, jednak inwazja Rosji w Ukrainie może prowadzić do potencjalnych ograniczeń polskiego eksportu wynikających z prawdopodobnych zaburzeń w globalnych sieciach podażowych.
Mrożenie relacji z Rosją a polski eksport

Rosji trudno będzie ochronić swoją gospodarkę

Kategoria: Analizy
Władze Rosji w swojej polityce obrony przed sankcjami nie doceniają głębi upadku gospodarki w perspektywie średnio- i długoterminowej. Jest wątpliwe, czy uda się im dostatecznie obronić wszystkie ważne sektory gospodarki rosyjskiej.
Rosji trudno będzie ochronić swoją gospodarkę