Rosja wykorzystuje gaz ziemny jako broń polityczną i gosp.

Po inwazji na Ukrainę Rosja nadal wykorzystuje gaz ziemny jako broń polityczną i gospodarczą; rosyjski przymus energetyczny wywarł presję na rynki energii, podniósł ceny dla konsumentów i zagroził światowemu bezpieczeństwu energetycznemu – ogłosili we wspólnym oświadczeniu prezydent USA Joe Biden i szefowa KE Ursula von der Leyen podczas szczytu G7.

„Ostatnio pokazały to politycznie umotywowane ostre zakłócenia w dostawach gazu do kilku państw członkowskich Unii Europejskiej. Działania te tylko podkreślają wagę pracy, jaką podejmują zarówno Stany Zjednoczone, jak i Komisja Europejska, aby położyć kres naszej zależności od rosyjskiej energii. Pracujemy również razem, aby znaleźć sposoby na dalsze zmniejszenie rosyjskich dochodów z energii w nadchodzących miesiącach, aby jeszcze bardziej ograniczyć zdolność Rosji do finansowania niesprowokowanej wojny na Ukrainie” – wskazano w wydanym w poniedziałek dokumencie.

Biden i von der Leyen przypomnieli, że aby sprostać wyzwaniu i wesprzeć wysiłki Europy, powołana została 25 marca grupa zadaniowa ds. europejskiego bezpieczeństwa energetycznego.

„Od tego czasu Stany Zjednoczone i Komisja Europejska poczyniły ważne kroki w kierunku zmniejszenia zależności Unii Europejskiej od rosyjskich paliw kopalnych poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na gaz ziemny, współpracę w zakresie technologii efektywności energetycznej i dywersyfikację dostaw energii. Stany Zjednoczone i Komisja Europejska podejmują również zdecydowane działania w celu zmniejszenia ogólnego popytu na paliwa kopalne, zgodnie z porozumieniem paryskim i naszym wspólnym celem zerowej emisji netto nie później niż do 2050 r.” – napisali prezydent USA i szefowa KE.

Jak dodali, będą zachęcać państwa członkowskie oraz firmy europejskie i amerykańskie do osiągnięcia początkowego celu, jakim jest wprowadzenie w tym roku co najmniej 1,5 mln energooszczędnych inteligentnych termostatów w europejskich gospodarstwach domowych.

„Współpracujemy również z dywersyfikacją dostaw energii do Europy. Podczas gdy Rosja ograniczyła dostawy gazu ziemnego do kilku państw członkowskich UE, zwiększył je Stany Zjednoczone i inni producenci. Od marca światowy eksport LNG do Europy wzrósł o 75 proc. w porównaniu z 2021 rokiem, podczas gdy eksport amerykańskiego LNG do Europy prawie się potroił. Aby ułatwić te wysiłki, Komisja Europejska i państwa członkowskie, zgodnie z mandatem udzielonym przez Radę Europejską w marcu 2022 r., ustanowiły platformę energetyczną UE w celu koordynowania środków, mających na celu zapewnienie niezawodnych i zdywersyfikowanych dostaw energii dla UE, w tym poprzez dobrowolne wspólne zakupy gazu rurociągowego, LNG i wodoru. Komisja ustanowiła również pierwszą regionalną platformę energetyczną dla Europy Południowo-Wschodniej, aby wspierać dywersyfikację gazu w regionie tradycyjnie uzależnionym od dostaw z Rosji. Stany Zjednoczone są kluczowym partnerem w zrównoważonej dywersyfikacji dostaw gazu do tego regionu i innych państw członkowskich UE, które boleśnie odczuwają skutki (działań Rosji – PAP), m.in. poprzez wspieranie redukcji popytu i przyspieszanie rozwoju czystych technologii” – napisano w oświadczeniu.

Biden i Von der Leyen – mając na uwadze wpływ produkcji i zużycia LNG na środowisko – zapowiedzieli zintensyfikowanie współpracy w celu zmniejszenia emisji metanu, aby zapewnić zgodność handlu LNG między UE a USA z zakresem akceptowanych na arenie międzynarodowej norm.

Łukasz Osiński

luo/ mal/ asa/


Artykuły powiązane

LNG is becoming increasingly important for Poland and Europe

Kategoria: Business
Across the world there has been a significant increase in demand for liquefied natural gas (LNG). The infrastructure for LNG exports and imports is being expanded. The new possibilities for gas imports are particularly important in Europe, where Russia clearly dominates as the major gas supplier.
LNG is becoming increasingly important for Poland and Europe

Rosyjski udział w kłopotach energetycznych Europy

Kategoria: Analizy
UE dyskutuje o sposobach wyjścia z kryzysu energetycznego, a Rosja ma gotową diagnozę i jednoznacznie wskazuje na źródła wzrostu cen oraz sposoby walki z drogim gazem. W świetle faktów „troska” Rosji, głównego beneficjenta i w dużej mierze sprawcy obecnej sytuacji, budzi jednak wątpliwości.
Rosyjski udział w kłopotach energetycznych Europy

Gazpromu lekcja dla Europy

Kategoria: Trendy gospodarcze
Gazprom ogranicza dostawy gazu na rynek europejski, uzyskując – zdaniem  rosyjskich ekspertów, dzięki wzrostowi cen – rekompensatę finansową za straty wynikające z restrykcji związanych z budową NS2. Kontekst tych działań jest jednak znacznie szerszy.
Gazpromu lekcja dla Europy