• Obserwator Finansowy

Rośnie tempo ożywienia na świecie

05.06.2014

Tempo ożywienia w najważniejszych gospodarkach rozwiniętych świata w ostatnich trzech miesiącach rosło. Potwierdzają to wskaźniki koniunktury.

Tempo ożywienia gospodarczego w krajach rozwiniętych jest słabe i nierówne oraz towarzyszy mu niska lub obniżająca się inflacja. Popyt konsumpcyjny i inwestycyjny najwyraźniej umacniał się w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, w mniejszym stopniu w Japonii i Niemczech, wynika z najnowszego badania NBP „Koniunktura międzynarodowa”.

>>więcej

km

Artykuły powiązane