RPP: Dynamika inflacji będzie słabnąć, powrót do celu stopniowy

W ocenie RPP, w ostatnich miesiącach 2022 r. obniżyły się ceny surowców oraz PPI, spadły również zaburzenia w globalnych sieciach podażowych, co wraz z oczekiwanym spowolnieniem PKB, będzie stopniowo osłabiać dynamikę CPI, ale powrót do celu będzie stopniowy – podano w komunikacie po posiedzeniu RPP.

„W ostatnich miesiącach 2022 r. obniżyły się ceny surowców i inflacja PPI, a zaburzenia w globalnych sieciach podażowych były wyraźnie mniejsze niż wcześniej, co wraz z oczekiwanym spowolnieniem gospodarczym będzie oddziaływać w kierunku stopniowego osłabiania dynamiki cen konsumpcyjnych” – wskazuje RPP, modyfikując poprzednie brzmienie komunikatu.

Rada wskazała, że osłabienie (poprzednio wskazywano na spodziewane osłabienie) koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki, wraz z zacieśnieniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne, będzie wpływać ograniczająco na globalną inflację i ceny surowców.

„Pogorszenie koniunktury światowej działa także w kierunku obniżenia dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce. W takich warunkach dotychczasowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie sprzyjać obniżaniu się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, w krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo” – podaje RPP, podtrzymując wcześniejszą retorykę.

Rada powtórzyła także, że szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki, a NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego.

RPP powtórzyła, że jej dalsze decyzje będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę na polską gospodarkę.

Ponownie wskazano, że NBP będzie podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji.

Według RPP, w Polsce napływające dane potwierdzają spowolnienie aktywności gospodarczej.

„Zgodnie z wstępnym szacunkiem GUS, w 2022 r. dynamika PKB obniżyła się do 4,9 proc., co wskazuje, że w IV kw. 2022 r. roczna dynamika PKB najprawdopodobniej ponownie się obniżyła” – dodano.

Rada wskazuje, że mimo osłabienia wzrostu, utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym na niskim poziomie kształtuje się stopa bezrobocia.

Rada odnotowała, że dane z sektora przedsiębiorstw wskazują, że nominalny roczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w grudniu 2022 r. spowolnił wobec poprzedniego miesiąca.

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała na posiedzeniu 7–8 lutego 2023 r. wszystkie stopy procentowe NBP bez zmian – referencyjna wynosi nadal 6,75 proc. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku.

Od października 2021 r. do września 2022 r. RPP podwyższyła stopę referencyjną 11 razy z rzędu, łącznie o 665 b.p. To najwyższy poziom stóp od końca 2002 r.

W trakcie pandemii koronawirusa wiosną 2020 r. RPP ścięła główną stopę do rekordowo niskiego poziomu 0,1 proc. Przed pandemią, do marca 2020 r., przez 5 lat stopa referencyjna utrzymywana była na poziomie 1,50 proc.

tus/ asa/


Artykuły powiązane

Ekonomiści pobłądzeni w krytyce NBP

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dwaj członkowie pierwszej RPP przystąpili do boju w kampanii przed sejmowym głosowaniem nad kandydatem na stanowisko prezesa NBP i w dwudziestu punktach sformułowali swoją – jakżeby inaczej, sążniście negatywną – opinię o polityce pieniężnej realizowanej przez RPP czwartej kadencji (Bogusław Grabowski i Jerzy Pruski, Bankructwo polityki pieniężnej? Rzeczpospolita 27.04.2022).
Ekonomiści pobłądzeni w krytyce NBP

Prezes NBP: Szczyt inflacji w lato, powrót do celu w 2024 r.

Kategoria: Analizy
W 2024 roku inflacja wróci do celu niezależnie od tego czy tarcze inflacyjne będą utrzymane czy nie – zapowiedział prof. Adam Glapiński. Według projekcji NBP spadek inflacji powinien zacząć się już w te wakacje.
Prezes NBP: Szczyt inflacji w lato, powrót do celu w 2024 r.

Kalendarium Wschodnie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Poniżej w plikach pdf odpowiadających wybranym datom publikujemy Kalendarium Wschodnie. Jest to kalendarium istotnych wydarzeń gospodarczych z obszaru Rosji i Ukrainy opartych na najciekawszych informacjach z mediów działających w tych krajach.
Kalendarium Wschodnie