RPP: Inflacja, po wzroście w I kw. ’20, będzie w granicach celu

11.09.2019

Rada Polityki Pieniężnej ocenia, że wzrosła niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą i jego wpływu na krajową aktywność gospodarczą. W ocenie RPP, inflacja – po przejściowym wzroście w I kw. 2020 roku – w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego – podano w komunikacie po posiedzeniu Rady.

„W ocenie Rady perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika PKB utrzyma się w najbliższych latach na relatywnie wysokim poziomie. Wzrosła jednak niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą i jego wpływu na krajową aktywność gospodarczą” – napisano w komunikacie.

„Inflacja – po przejściowym wzroście w I kw. 2020 roku – w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego” – dodano.

Rada oceniła, że w Polsce – pomimo osłabienia wzrostu za granicą – utrzymuje się dobra koniunktura.

„Wzrostowi aktywności gospodarczej sprzyja rosnąca konsumpcja wspierana przez zwiększające się zatrudnienie i płace, bardzo dobre nastroje konsumentów oraz wypłaty świadczeń społecznych” – napisano.

W ocenie RPP, na wzrost dynamiki cen w sierpniu (2,8 proc. rok do roku) wpłynęły głównie wyższe ceny żywności, natomiast ograniczająco na tempo wzrostu działały niższe ceny energii, w tym paliw.

„Jednocześnie inflacja bazowa utrzymuje się na umiarkowanym poziomie” – dodano.

Rada podtrzymała, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc. w skali rocznej.

Rada przyjęła „Założenia polityki monetarnej na rok 2020”.

Artykuły powiązane