Rusewicz, IZFiA: W styczniu 2020 r. do TFI wpłynęło 838 mln zł

Saldo wpłat i umorzeń funduszy wyniosło w styczniu 2020 r. plus 838 mln zł – wynika z raportu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Podano, że do funduszy rynku kapitałowego napłynęło 903 mln zł, z czego 160 mln zł w ramach PPK.

„Bardzo dobrze rozpoczął się 2020 r. na rynku funduszy inwestycyjnych. Saldo styczniowej sprzedaży netto zamknęło się kwotą ponad 800 mln zł. Wysokiej sprzedaży netto towarzyszył również wysoki wolumen sprzedaży brutto. Poprzednim razem wartość 7 mld została przekroczona w grudniu 2018 r. Na rynku dominują, tak jak w poprzednich miesiącach, fundusze rynku kapitałowego. Rozbiegu nabierają fundusze w ramach PPK, które w styczniu 2020 r. pozyskały 160 mln nowego kapitału” – powiedziała cytowana w raporcie Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA.

Napływ nowego kapitału netto wyniósł +838 mln. Do funduszy rynku kapitałowego napłynęło +903 mln, z czego +160 mln w ramach PPK. Z funduszy rynku niepublicznego wycofano 65 mln. Styczeń był czwartym miesiącem z rzędu z dodatnią sprzedażą.

W ramach kategorii funduszy akcyjnych (-227 mln) kapitał odpływał z funduszy uniwersalnych (-302 mln) oraz indeksowych (-11 mln). Klienci wpłacali do pozostałych grup z tej kategorii: małych i średnich spółek (+72 mln) i sektorowych (+14 mln).

„Poprawiła się sytuacja funduszy mieszanych, których wyniki sprzedaży (+303 mln) są jeszcze lepsze niż w bardzo udanym grudniu (+280 mln). Najlepsze wyniki zanotowała grupa funduszy mieszanych pozostałych (+207 mln), do których zaklasyfikowana została większość funduszy PPK. Udany miesiąc mają za sobą fundusze stabilnego wzrostu (+84 mln) oraz zrównoważone (+23 mln)” – napisano.

Po raz pierwszy od maja 2018 r. dodatnim saldem zamknęła się sprzedaż funduszy absolutnej stopy zwrotu (+7 mln).

„Nieustannie trwa dobra passa funduszy dłużnych (+74 mln) oraz krótkoterminowych dłużnych (+730 mln). W ich zagregowanych wynikach najlepiej sprzedawały się fundusze uniwersalne (+694 mln) oraz korporacyjne (+ 330 mln)” – dodano.

kk/ana/


Artykuły powiązane

Niepewna przyszłość Pracowniczych Programów Emerytalnych

Kategoria: Analizy
Pracodawcy coraz częściej oszczędzają na emerytury pracowników. Niektórzy, zakładając PPE, liczą na uniknięcie prowadzenia PPK. Inni chcą być konkurencyjni na rynku pracy, który coraz bardziej należy do pracowników.
Niepewna przyszłość Pracowniczych Programów Emerytalnych

Portret polskiego rynku funduszy inwestycyjnych

Kategoria: Rynki kapitałowe
Jaki wpływ mają polskie fundusze inwestycyjne na różne obszary gospodarki nad Wisłą? Dlaczego nie cieszą się popularnością? Czy są drogie na tle podmiotów z rynków europejskich? Pojawiła się publikacja, która odpowiada na wiele pytań, przynosi garść ciekawostek i podsumowuje ćwierćwiecze krajowego rynku podmiotów inwestowania zbiorowego.
Portret polskiego rynku funduszy inwestycyjnych

Ewolucja funduszy emerytalnych

Kategoria: Analizy
W 2018 r. aktywa funduszy emerytalnych ze 195 krajów świata spadły o 3,3 proc., do 43,2 bln dol. Wynik byłby jeszcze gorszy, gdyby nie to, że w ostatnich latach mniej inwestowały one w akcje.
Ewolucja funduszy emerytalnych