Rząd Bułgarii i bank centr. ogłosiły plan wprowadzenia euro od 2024 r.

Rząd Bułgarii i jej bank centralny opublikowały plan wprowadzenia euro od 1 stycznia 2024 r. Dokument potwierdza ustalenia poprzedniego gabinetu Bojko Borisowa, który postawił ten cel po przyjęciu rok temu Bułgarii do mechanizmu ERM II.

Wprowadzenie euro jest planowane bez okresu przejściowego; data jego przyjęcia zbiegnie się z wprowadzeniem euro jako oficjalnego środka płatniczego. W ciągu jednego miesiąca lew i euro będą wykorzystywane równolegle.

W ramach przygotowania do przyjęcia euro bułgarska waluta powinna przejść skutecznie udział w mechanizmie walutowym ERM II, zwanym też „poczekalnią do strefy euro”, co najmniej do lipca 2022 r.

Oprócz tego potrzebne będą pozytywne oceny Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Niezbędna będzie również zgoda państw strefy euro.

Bułgaria powinna też spełnić kryteria z Maastricht do członkostwa w strefie euro, w tym warunek niskiej inflacji, którego według ostatniego raportu EBC nie spełniła z powodu kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19. Analitycy finansowi obawiają się, że mogą pojawić się również problemy z deficytem budżetowym.

Dokument określa sposoby przeliczenia cen, depozytów bankowych i odsetek, a także wymiany gotówki w bankach. Określone są zmiany ustawodawcze, które trzeba wprowadzić w związku z przejściem do strefy euro.

Ewgenia Manołowa (PAP)

man/ cyk/ mal/ asa/


Artykuły powiązane

Croatia got the green light from the EC to join the ERM II

Kategoria: Macroeconomics
The Croatian government plans to make another step towards joining the Eurozone in the second half of 2020, following few exercises recently carried out by the European Central Bank and the relevant Croatian authorities.
Croatia got the green light from the EC to join the ERM II

Jak można zwiększyć podaż bezpiecznych aktywów denominowanych w euro?

Kategoria: Analizy
Prowadzony na dużą skalę skup obligacji w ramach programu PEPP zmniejsza rynkową podaż bezpiecznych aktywów denominowanych w euro. Ten efekt mógłby przynajmniej częściowo zostać zneutralizowany, gdyby EBC emitował własne certyfikaty depozytowe.
Jak można zwiększyć podaż bezpiecznych aktywów denominowanych w euro?

Dwadzieścia lat minęło

Kategoria: Analizy
Niedawno ukazała się 20. edycja raportu na temat międzynarodowej roli euro. Jego autorzy piszą, że zastosowanie euro poza granicami kraju macierzystego nie zmieniło się w jakiś znaczący sposób na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Jednak pojawia się novum - nawiązanie do CBDC.
Dwadzieścia lat minęło