Sarnowski, MF: W ’19 deficyt sektora gg niższy niż 1,7 proc. PKB

19.02.2020

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w całym 2019 r. będzie niższy niż 1,7 proc. PKB – wynika z wypowiedzi Jana Sarnowskiego, podsekretarza stanu w ministerstwie finansów.

„Mając na uwadze wynik sektora instytucji rząd i samorząd według metodyki unijnej po III kw. 2019 r. należy oczekiwać, że wynik sektora w 2019 r. będzie niższy niż planowano w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r.” – powiedział Sarnowski w trakcie posiedzenia sejmowej podkomisji.

W projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. założono deficyt gg na poziomie 1,7 proc. PKB.

tus/asa/

Artykuły powiązane