• OF/ UKNF

SKOK Wesoła w Mysłowicach ma zarząd komisaryczny

22.05.2014

22 maja 2014 r. doręczono podjętą jednogłośnie dzień wcześniej decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w: Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej Wesoła w Mysłowicach.

Na zarządcę komisarycznego w SKOK Wesoła został powołany Roman Wenerski, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji.

„Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia SKOK Wesoła poprzez zwiększenie jej siły kapitałowej, wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej Kasy, przeprowadzoną pod bezpośrednim nadzorem zarządcy komisarycznego” – czytamy w komunikacie zamieszczonym  na stronie internetowej KNF.

Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK Wesoła. Kasa nadal będzie świadczyła usługi w pełnym dotychczasowym zakresie

Artykuły powiązane