SKOK Wesoła w Mysłowicach ma zarząd komisaryczny

22 maja 2014 r. doręczono podjętą jednogłośnie dzień wcześniej decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w: Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej Wesoła w Mysłowicach.

Na zarządcę komisarycznego w SKOK Wesoła został powołany Roman Wenerski, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji.

„Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia SKOK Wesoła poprzez zwiększenie jej siły kapitałowej, wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej Kasy, przeprowadzoną pod bezpośrednim nadzorem zarządcy komisarycznego” – czytamy w komunikacie zamieszczonym  na stronie internetowej KNF.

Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK Wesoła. Kasa nadal będzie świadczyła usługi w pełnym dotychczasowym zakresie


Artykuły powiązane

Jak banki komercyjne reagują na zmiany pozycji kapitałowej?

Kategoria: Instytucje finansowe
Na podstawie danych pochodzących z ankiety prowadzonej przez Narodowy Bank Polski wśród przewodniczących komitetów kredytowych banków komercyjnych pokazujemy, że zmiany postrzeganej pozycji kapitałowej mają wpływ na stosowane przez banki kryteria i warunki, na jakich udzielane są kredyty przedsiębiorstwom.
Jak banki komercyjne reagują na zmiany pozycji kapitałowej?

Na kursie (bez)kolizyjnym z dalszą poprawą jakości życia

Kategoria: Analizy
Zadanie intelektualne brzmi: na ile realistyczne jest efektywne pogodzenie presji na ograniczanie deficytu i stabilizację poziomu długu publicznego z presją zrównoważonego wzrostu dobrobytu i szczęścia społeczeństw zróżnicowanych regionalnie?
Na kursie (bez)kolizyjnym z dalszą poprawą jakości życia

Hiszpańska bankowość pod lupą

Kategoria: Analizy
Hiszpańska bankowość podniosła się z głębokiego kryzysu. Dzisiaj system bankowy jest stabilny i mniej rozdrobniony. Systematycznie poprawiała się jakość kredytów, która była bolączką hiszpańskich banków.
Hiszpańska bankowość pod lupą