Średnia cena koszyka zakupowego wzrosła w maju o 2,12 zł mdm

Średnia cena koszyka zakupowego wzrosła w maju 2024 r. o 2,12 zł mdm i wyniosła 297,423 zł – podała agencja badawcza ASM SFA.

Z zebranych przez ASM danych wynika, że w 8 na 13 sieci objętych badaniem, ceny w maju 2024 r. były wyższe niż w kwietniu 2024 r.

Z badania wynika, że spadki cen odnotowano w pięciu sieciach, tj. m.in. Intermarche (3,31 proc.) czy Makro Cash & Carry (2,71 proc.).

Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci Auchan (7,93 proc.), natomiast największy spadek w sklepach Intermarche (3,31 proc.).

Wśród kategorii sieci tradycyjnych, najtańsze zakupy można było ponownie zrobić w hipermarketach – 288,23 zł.

W zestawieniu kanałów sprzedaży najwyższe, średnie ceny badanych produktów w koszyku zakupowym odnotowano w sklepach typu dark store – 348,41 zł. Natomiast najtańsze zakupy (297,42 zł) można było zrobić w sklepach tradycyjnych, czyli sieciach prowadzących sprzedaż stacjonarną.

Wartość koszyka zakupowego zdrożała rok do roku o 0,79 proc. z 295,10 zł w maju 2023 r. do 297,42 zł w maju 2024 r.

W 8 na 13 analizowanych sieciach odnotowano wzrost cen wobec 2023 r. Były to m.in.: POLOmarket (9,42 proc.), Carrefour (4,93 proc.) czy Aldi (3,04 proc.).

map/ asa/


Artykuły powiązane

Kierunki chińskiej polityki w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego

Kategoria: Trendy gospodarcze
Docelowy wzrost PKB Chin w 2024 r. na poziomie 5 proc., zwiększenie krajowej konsumpcji, kontynuacja realizacji celów rozwojowych, w tym nacisk na rozwój nowoczesnego systemu przemysłowego, zmniejszenie barier w dostępie do rynku w celu przyciągnięcia kapitału zagranicznego, poprawa otoczenia biznesowego dla przedsiębiorstw zagranicznych, kontynuacja działań na rzecz obniżania emisji dwutlenku węgla i osiągniecie neutralności węglowej to główne kierunki chińskiej polityki w 2024 r.
Kierunki chińskiej polityki w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego

Dezinflacja nawet przy wyższym PKB

Kategoria: Analizy
Inflacja CPI w 2024 r. wyniesie 3 proc.; w 2025 r. – 3,4 proc., a w 2026 r. – 2,9 proc. – zakłada marcowa projekcja z Raportu o inflacji przygotowana przez Departament Analiz i Badań Ekonomicznych NBP. Ścieżka inflacji jest niższa, a PKB wyższa niż w projekcji listopadowej.
Dezinflacja nawet przy wyższym PKB

Ewolucja polityki kursowej Chin

Kategoria: Analizy
Chiny od dawna wykorzystywały politykę kursu walutowego jako instrument realizacji proeksportowej strategii wzrostu gospodarczego. Dążyły w ten sposób do poprawy konkurencyjności cenowej chińskiego eksportu, a w rezultacie do wzrostu PKB oraz znaczącej nadwyżki rachunku obrotów bieżących.
Ewolucja polityki kursowej Chin