Stopy proc. stabilne do końca ’21, potem możliwe drobne podwyżki

Referencyjna stopa procentowa w Polsce pozostanie na obecnym poziomie 0,1 proc. do końca 2021 r. – uważa zdecydowana większość z ankietowanych w konsensusie PAP Biznes. Część ośrodków analitycznych spodziewa się w 2022 r. podwyżek stóp proc., ale w niewielkiej skali.

Wszyscy z 20 ankietowanych przez PAP Biznes ekonomistów oczekują, że RPP na posiedzeniu 14 lipca 2020 r. utrzyma obecny poziom stóp procentowych, po tym jak referencyjna stopa procentowa (rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych) została obniżona między marcem a majem łącznie o 140 b.p., w krokach po 50, 50 i 40 bp.., do 0,1 proc.

Wszyscy uczestnicy ankiety spodziewają się także stabilizacji stóp do końca 2020 r., a 19 nie spodziewa się zmian stopy referencyjnej do końca 2021 r.

Z 15 ośrodków, które podały prognozy na 2022 r., 8 prognozuje stopę referencyjną na koniec 2022 r. na niezmienionym poziomie 0,1 proc.

Łącznie 7 ośrodków spodziewa się podwyżek stóp procentowych w 2022 r., w skali 15 – 75 b.p.

tus/ana/


Artykuły powiązane

Szwedzkie doświadczenia z ujemnymi stopami banku centralnego

Kategoria: VoxEU
Szwedzkie doświadczenie ujemnych stóp procentowych prowadzi do jasnego wniosku: nie róbcie tego więcej, a przynajmniej nie w sytuacji, gdy krajowa gospodarka dynamicznie się rozwija, krajowa inflacja uzależniona jest od inflacji zagranicznej, a dodatkowo narastają nierównowagi finansowe z powodu wysokiej inflacji cen aktywów.
Szwedzkie doświadczenia z ujemnymi stopami banku centralnego

Optymalny cel inflacyjny w warunkach niższej naturalnej stopy procentowej

Kategoria: VoxEU
Wyniki badania sugerują, że Fed powinien rozważyć podniesienie celu inflacyjnego w odpowiedzi na spadek naturalnej stopy procentowej. Symulacje modelowe wskazują, że spadek naturalnej stopy procentowej o 1 punkt procentowy powinien skutkować podniesieniem optymalnego celu inflacyjnego o około 0,9 do 1 punktu procentowego.
Optymalny cel inflacyjny w warunkach niższej naturalnej stopy procentowej

Historycznie zdeterminowana przyszłość stóp procentowych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Obserwowane dziś historycznie niskie stopy globalne na świecie, to efekt trendu, który można zaobserwować co najmniej od XV wieku. Tą tezą Paul Schmelzing, ekonomista związany z Yale School of Management i Bankiem Anglii, podważa hipotezę o przyczynach „sekularnej stagnacji”.
Historycznie zdeterminowana przyszłość stóp procentowych