Światowy dług osiągnął rekordowe 322 proc. PKB

13.01.2020

Na koniec trzeciego kwartału 2019 roku światowy dług w relacji do PKB wyniósł 322 proc., ustanawiając rekord wszech czasów. Łączne zadłużenie zbliżyło się do 253 bln dol., na co wpływ miały przede wszystkim gospodarki rozwinięte (180 bln dol.) – wynika z raportu IIF datowanego na 13 stycznia 2020 r.

Według obliczeń IIF całkowite zadłużenie, w tym gospodarstw domowych, rządów i w sektorze korporacji finansowych i niefinansowych, zwiększyło się o 9 bln dol. w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. – najmocniej do tego przyczynił się wzrost w segmencie general government (o 3,5 bln dol.) i korporacji niefinansowych(o 3 bln dol.).

„Szacujemy, że wspierany niskimi stopami procentowymi i łagodnymi warunkami gospodarowania, łączny dług przekroczy w pierwszym kwartale 2020 r. 257 bln dol., na co wpłynie przede wszystkim wzrost zadłużenia w sektorze niefinansowym” – napisali w raporcie ekonomiści IIF.

Jednocześnie, ich zdaniem, wstępne dane za pełny 2019 r. wskazują, że światowy dług w relacji do PKB rósł w tym okresie w najszybszym tempie od 2016 r., mimo, że światowy wzrost gospodarczy spadł do najniższego poziomu od kryzysu finansowego z lat 2008 – 2009.

maq/gor/

Artykuły powiązane