UE: Dalsze sankcje wobec Rosji za aneksję Krymu i Sewastopola

Unia Europejska podjęła w poniedziałek decyzję o kolejnym przedłużeniu sankcji wobec Rosji za nielegalną aneksję Krymu i miasta Sewastopol. Tym samym restrykcje będą obowiązywać co najmniej do 23 czerwca 2025 r.

Sankcje zostały wprowadzone po raz pierwszy w czerwcu 2014 r. i obejmują m.in. zakaz importu produktów pochodzących z Krymu lub Sewastopola oraz zakaz prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych lub finansowych na Krymie lub w Sewastopolu.

Zakazany jest ponadto eksport niektórych towarów i technologii do krymskich firm lub do wykorzystania na Krymie w sektorach transportu, telekomunikacji i energetyki, poszukiwania i produkcji ropy naftowej, gazu oraz zasobów mineralnych.

UE nie uznaje nielegalnej rosyjskiej aneksji Krymu i Sewastopola, uważając ją za naruszenie prawa międzynarodowego.

Z Brukseli Łukasz Osiński

luo/ akl/ asa/


Artykuły powiązane

Paliwa z Rosji na cenzurowanym

Kategoria: Trendy gospodarcze
Przez dziesięciolecia Rosja była dla Polski dominującym dostawcą ropy naftowej, gazu ziemnego, produktów naftowych oraz węgla. Już po roku od rozpoczęcia rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie Polska przestała jednak importować z Rosji najważniejsze surowce energetyczne. Zostały one zastąpione przez paliwa pochodzące z innych krajów. Dane statystyk handlu zagranicznego wskazują, że przedmiotem importu z Rosji pozostał obecnie tylko gaz LPG.
Paliwa z Rosji na cenzurowanym

Silne spadki cen surowców energetycznych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pogarszające się uwarunkowania wzrostu gospodarki światowej obniżyły w ostatnim okresie ceny głównych surowców energetycznych. Przewidywania wskazują jednak, że w najbliższych miesiącach rynek ten będzie charakteryzował się podwyższoną zmiennością.
Silne spadki cen surowców energetycznych

Wyraźna poprawa salda handlowego Polski

Kategoria: Trendy gospodarcze
Po dwóch latach deficytu, Polska odnotowała w 2023 r. dodatnie saldo w obrotach handlowych. Poprawa salda nastąpiła we wszystkich głównych kategoriach towarów, a najsilniej w paliwach. Głównym czynnikiem tych tendencji były wyraźnie lepsze warunki cenowe w polskim handlu zagranicznym.
Wyraźna poprawa salda handlowego Polski