UE zatwierdziła dyrektywę dot. zrównoważonego rozwoju (CSDD)

Ministrowie krajów członkowskich UE w piątek ostatecznie zatwierdzili dyrektywę o należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDD). Nowe przepisy utrudnią dużym firmom przerzucanie na dostawców odpowiedzialności za łamanie praw człowieka i szkodzenie środowisku.

Dyrektywa CSDD (corporate sustainability due diligence) nałoży na największe spółki odpowiedzialność za ich łańcuchy dostaw. Będą zobowiązane nie tylko do raportowania o niekorzystnym wpływie ich działalności na prawa człowieka i ochronę środowiska, ale także do zapobiegania im lub ich naprawiania. Zasady dotyczą działalności samych firm, ale też ich spółek zależnych oraz partnerów biznesowych w całym łańcuchu dostaw.

Nowe przepisy będą dotyczyć firm, które zatrudniają ponad 1000 pracowników i których obroty przekraczają 450 mln euro rocznie. Dodatkowo ich działalność musi obejmować wiele szczebli łańcuchów dostaw: od produkcji towarów po ich dystrybucję, transport i magazynowanie. Przedsiębiorstwa te będą musiały wdrożyć system umożliwiający monitorowanie szkód w zakresie praw człowieka i środowiska, a także zapobieganie im lub ich naprawę.

Dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po opublikowaniu w dzienniku urzędowym UE. Następnie kraje unijne będą miały dwa lata na jej implementację do swojego prawa.

Przepisy będą obejmować przedsiębiorstwa stopniowo, zaczynając od największych. Po trzech latach od wejścia prawa w życie objęte nim zostaną firmy zatrudniające co najmniej pięć tysięcy pracowników i z rocznymi obrotami powyżej 1,5 mld euro. Po kolejnych dwóch latach obejmie wszystkie przewidziane w dyrektywie przedsiębiorstwa.

CSDD nie obejmie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – te będą podlegać dyrektywie o sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), zatwierdzonej w 2022 r. Od 2027 r. MŚP notowane na giełdzie, które mają przychody netto powyżej 8 mln euro, a których średnia roczna liczba pracowników przekracza 50 osób, będą musiały składać roczne raporty o wpływie ich działalności na środowisko.

 

Z Brukseli Magdalena Cedro

 

mce/ akl/ asa/


Artykuły powiązane

Nowa dyrektywa zmieni zakres odpowiedzialności biznesu

Kategoria: Trendy gospodarcze
Niebawem rozpoczną się negocjacje między Parlamentem Europejskim, Radą Europejską i Komisją Europejską na temat ostatecznego kształtu dyrektywy dotyczącej należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Nowe przepisy znacząco wpłyną na to, za co będą odpowiadały firmy w ramach swoich globalnych łańcuchów wartości.
Nowa dyrektywa zmieni zakres odpowiedzialności biznesu

Odpowiedzialne inwestowanie w sektorze pierwszym gospodarki – regulowanie land grabbingu

Kategoria: Trendy gospodarcze
Przedstawione w artykule zasady bądź wytyczne są niewiążącymi prawnie instrumentami mającymi na celu  stworzenie takiego rodzaju inwestycji rolnych na dużą skalę, które będą sprzyjały rozwojowi rolnictwa, zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego oraz przyczyniały się do rozwoju gospodarczego, przy równoczesnym respektowaniu praw człowieka.
Odpowiedzialne inwestowanie w sektorze pierwszym gospodarki – regulowanie land grabbingu

Napięcia w globalnych łańcuchach dostaw, inflacja a implikacje dla polityki pieniężnej

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pandemia COVID-19 wywołała znaczny wzrost napięć w globalnych łańcuchach dostaw. W artykule zbadaliśmy wpływ tych podażowych zawirowań na inflację bazową w strefie euro. Wykazujemy, że wstrząsy wywołane napięciami w globalnych łańcuchach dostaw były głównym czynnikiem wzrostu inflacji bazowej w strefie euro w 2022 r., a ich wpływ na inflację jest długotrwały i ma profil garbu. Symulacje modelowe sugerują, że optymalna reakcja polityki pieniężnej na inflację wywołaną globalnymi czynnikami podażowymi zależy w sposób nieliniowy od uzależnienia gospodarki od globalnych łańcuchów dostaw. Wstrząsy te bowiem stawiają nas przed dylematem wyboru między stabilizowaniem inflacji a produkcją.
Napięcia w globalnych łańcuchach dostaw, inflacja a implikacje dla polityki pieniężnej