UK: Indeks PMI w usługach w styczniu ‘23: 48,0 pkt

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, wyniósł w styczniu 48,0 pkt wobec 49,9 pkt na koniec poprzedniego miesiąca – podano w I wyliczeniu S&P Global. Na rynku prognozowano, że indeks wyniesie 49,5 pkt.

PMI composite wyniósł 47,8 pkt wobec 49,0 pkt poprzednio. Szacowano 48,8 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.

aj/ ana/


Artykuły powiązane

Odporność sektorów bankowych państw "Inicjatywy Trójmorza"

Kategoria: Analizy
Banki państw TSI odnotowywały wyższe wskaźniki wypłacalności niż przeciętnie w UE dzięki prowadzonej przed pandemią polityce mikro- i makroostrożnościowej, dzięki stosowaniu niższej dźwigni oraz dzięki wyższej rentowności.
Odporność sektorów bankowych państw 'Inicjatywy Trójmorza'

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (02–06.05.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (11-15.04.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce