UK: PKB w I kw.: +0,8 proc. kdk. Wstępnie: +0,8 proc.

Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii wzrósł w I kw. 2022 r. o 0,8 proc. kdk – podano w II wyliczeniu Krajowego Biura Statystycznego. Wstępnie szacowano, że PKB w I kw. wzrósł o 0,8 proc. po wzroście w IV kw. 2021 o 1,3 proc.

W ujęciu rdr PKB wzrósł w I kw. o 8,7 proc., wobec prognoz wzrostu o 8,7 proc., po wzroście w IV kw. o 6,6 proc.

aj/ gor/


Artykuły powiązane

Rolnictwo w czasie pandemii

Kategoria: Analizy
Wpływ pandemii COVID-19 w rolnictwie był mniejszy niż w przypadku innych sektorów z uwagi na stosunkowo niską elastyczność dochodową popytu na żywność. Sytuacja na rynku surowców rolnych była jednak bardzo zróżnicowana wewnętrznie.
Rolnictwo w czasie pandemii

Prognozowanie inflacji w oparciu o ceny ze sklepów internetowych

Kategoria: Trendy gospodarcze
W analizach ekonomicznych zyskują popularność niekonwencjonalne źródła danych. Nasze badanie potwierdza przydatność cen ze sklepów internetowych w prognozowaniu inflacji cen żywności w Polsce.
Prognozowanie inflacji w oparciu o ceny ze sklepów internetowych

Akumulatory liderem polskiego eksportu w 2021 roku

Kategoria: Analizy
Wśród najważniejszych pozycji w naszym eksporcie w 2021 r. tradycyjnie najliczniej reprezentowana jest branża motoryzacyjna. Podobnie jak w 2020 r., najwyższą wartość eksportu odnotowano w przypadku akumulatorów litowo-jonowych.
Akumulatory liderem polskiego eksportu w 2021 roku