USA: Deflator PCE w kwietniu ’23 wyniósł 4,4 proc. rdr

Deflator PCE w USA w kwietniu 2023 r. wyniósł 4,4 proc. rdr, wobec 4,2 proc. rdr miesiąc wcześniej i konsensusu na poziomie 3,9 proc. – podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu.

Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 4,7 proc. rdr vs 4,6 proc. i oczekiwań na poziomie 4,6 proc. rdr.

W ujęciu mdm deflator PCE wyniósł 0,4 proc., wobec 0,1 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano 0,4 proc.

Bez cen żywności i energii, deflator PCE wyniósł 0,4 proc. mdm wobec 0,3 proc. mdm miesiąc wcześniej. Oczekiwano 0,3 proc.

Deflator PCE (personal consumption expenditure deflator) jest miarą zmian cen dóbr i usług nabywanych przez konsumentów. W ujęciu bazowym nie bierze pod uwagę cen żywności i energii.

Deflator PCE jest preferowaną przez Fed miarą wzrostu cen. Uśredniony cel inflacyjny Rezerwy Federalnej to 2,0 proc.

han/ gor/


Artykuły powiązane

To nie koniec zawirowań na światowym rynku żywności

Kategoria: Analizy
Wrzesień przyniósł dalszy wzrost światowych cen surowców rolnych. Co więcej, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wzrost ten utrzyma się w kolejnych miesiącach. Powstaje pytanie, jakie będzie miało to konsekwencje dla perspektyw dynamiki cen żywności w Polsce.
To nie koniec zawirowań na światowym rynku żywności

Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego UE

Kategoria: Analizy
Nowe założenia Wspólnej Polityki Rolnej UE, przyjęte pod koniec czerwca, wyznaczają kierunki rozwoju unijnego rolnictwa, które ma stać się bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego. Powstaje pytanie, jak zmiany te wpłyną na bezpieczeństwo żywnościowe UE.
Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego UE