USA: Liczba nowych miejsc pracy w listopadzie wzrosła o 199 tys.

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w listopadzie 2023 r. o 199 tys. Oczekiwano zwyżki o 183 tys. Miesiąc wcześniej wzrost wyniósł 150 tys. – podał amerykański Departament Pracy.

Stopa bezrobocia w USA wyniosła 3,7 proc., oczekiwano 3,9 proc. wobec 3,9 proc. miesiąc wcześniej.

Wynagrodzenia godzinowe wzrosły o 4,0 proc. rdr, a mdm o 0,4 proc. vs. konsensus: 4,0 proc. i 0,2 proc.

Szersza miara stopy bezrobocia (U-6), bardziej odzwierciedlająca sytuację na rynku pracy w USA, wyniosła 7 proc. wobec 7,2 proc. miesiąc wcześniej.

Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła o 150 tys., podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosła o 85 tys., po rewizji z 99 tys. Oczekiwano 158 tys.

Departament Pracy podał również, że wskaźnik zatrudnienia, określający jaki odsetek ludności w wieku produkcyjnym pracuje zawodowo, wyniósł 62,8 proc. wobec 62,7 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano 62,7 proc.

mcb/ osz/


Artykuły powiązane

Jak napięte są rynki pracy w Stanach Zjednoczonych?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Badanie wskazuje, że rynki pracy w Stanach Zjednoczonych są obecnie bardzo „ciasne” i prawdopodobnie jeszcze przez pewien czas przyczyniać się będą do utrzymania presji inflacyjnej.
Jak napięte są rynki pracy w Stanach Zjednoczonych?

Wpływ sztucznej inteligencji na wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Kategoria: Trendy gospodarcze
W ciągu ostatniej dekady wykorzystanie sztucznej inteligencji w codziennych zadaniach gwałtownie wzrosło. W badaniu CfM-CEPR z maja 2023 r. poproszono członków europejskiego panelu o oszacowanie wpływu sztucznej inteligencji na globalny wzrost gospodarczy i stopy bezrobocia w krajach o wysokich dochodach w nadchodzącej dekadzie.
Wpływ sztucznej inteligencji na wzrost gospodarczy i zatrudnienie