USA: Liczba nowych miejsc pracy w maju wzrosła o 339 tys.

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w maju 2023 r. o 339 tys. Oczekiwano zwyżki o 195 tys. Miesiąc wcześniej wzrost wyniósł 294 tys., po korekcie z 253 tys. – podał amerykański Departament Pracy.

Stopa bezrobocia w USA wyniosła 3,7 proc., oczekiwano 3,5 proc. wobec 3,4 proc. miesiąc wcześniej.

Wynagrodzenia godzinowe wzrosły o 4,3 proc. rdr, a mdm o 0,3 proc. vs. konsensus 4,3 proc. i 0,4 proc.

Szersza miara stopy bezrobocia (U-6), bardziej odzwierciedlająca sytuację na rynku pracy w USA, wyniosła 6,7 proc. wobec 6,6 proc. miesiąc wcześniej.

Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła o 283 tys., podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosła o 253 tys., po rewizji z 230 tys. Oczekiwano 165 tys.

Departament Pracy podał również, że wskaźnik zatrudnienia określający, jaki odsetek ludności w wieku produkcyjnym pracuje zawodowo, wyniósł 62,6 proc. wobec 62,6 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano 62,6 proc.

kkr/ han/ ana/


Artykuły powiązane

Duży potencjał zatrudnienia w zielonej gospodarce

Kategoria: Analizy
Transformacja proklimatyczna światowych gospodarek przyczyni się do powstania wielu miejsc pracy wymagających specyficznych kompetencji, co zrekompensuje spadek zatrudnienia w branżach wysokoemisyjnych. Obecny kryzys energetyczny spowolni, ale nie zatrzyma tych tendencji, a nowe trendy już widać.
Duży potencjał zatrudnienia w zielonej gospodarce

Kobiety wolą IKE, mężczyźni – IKZE

Kategoria: Trendy gospodarcze
Zarówno Indywidualne Konto Emerytalne, jak i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, pozwala zaoszczędzić na podatkach. Wiele osób o tym nie wie lub… nie chce wiedzieć.
Kobiety wolą IKE, mężczyźni – IKZE