USA: PKB w III kwartale 2022 r.: +2,9 proc. SAAR kdk

Produkt Krajowy Brutto USA w trzecim kwartale 2022 r. wzrósł o 2,9 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału – podał Departament Handlu USA w drugim wyliczeniu.

Oczekiwano +2,8 proc. wobec +2,6 proc. w I wyliczeniu.

W II kw. PKB USA spadł o 0,6 proc. kdk SAAR, a w I kw. gospodarka USA spadła o 0,6 proc.

Konsumpcja prywatna wzrosła w III kw. o 1,7 proc., wobec +2 proc. w poprzednim kwartale. Oczekiwano +1,6 proc.

Bazowy deflator PCE wyniósł w III kw. w ujęciu zanualizowanym kdk 4,6 proc., wobec prognoz 4,5 proc. i 4,7 proc. w poprzednim kwartale. Deflator PCE to preferowana przez amerykańską Rezerwę Federalną miara inflacji.

kkr/ asa/


Artykuły powiązane

W Europie firm wolniej przybywa niż ubywa

Kategoria: Oko na gospodarkę
Wysoka inflacja pogarsza warunki prowadzenia biznesu w krajach UE. Z kwartału na kwartał maleje liczba firm otwierających działalność gospodarczą i przybywa upadających. W Polsce biznes na razie wychodzi obronną ręką. Maleje wprawdzie liczba rejestracji, ale mniej jest także upadłości.
W Europie firm wolniej przybywa niż ubywa