USA: Więcej miejsc pracy, stopa bezrobocia 11,1 proc.

02.07.2020

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w czerwcu o 4,8 mln wobec oczekiwanej zwyżki o 3,06 mln – podał amerykański Departament Pracy. Stopa bezrobocia w USA wyniosła 11,1 proc., oczekiwano 12,5 proc. wobec 13,3 proc. miesiąc wcześniej.

Dwumiesięczna rewizja liczby miejsc pracy wyniosła: +90 tys.

Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w czerwcu o 5 proc. rdr i spadły o 1,2 proc. mdm vs. konsensus +5,3 proc. i -0,7 proc.

Szersza miara stopy bezrobocia (U-6), lepiej odzwierciedlająca sytuację na rynku pracy w USA, spadła w VI do 18 proc. z 21,2 proc. w maju.

Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła w VI o 4,767 mln, podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosła o 3,232 mln, po rewizji z +3,094 mln. Oczekiwano +3 mln.

Departament Pracy podał również, że wskaźnik zatrudnienia, określający, jaki odsetek ludności w wieku produkcyjnym pracuje zawodowo, wyniósł w czerwcu 61,5 proc. wobec 60,8 proc. miesiąc wcześniej.

kkr/ ana/

Artykuły powiązane