W ’20 banki mogą udzielić za 65 mld zł kredytów mieszkaniowych

26.02.2020

Związek Banków Polskich ocenia, że poziom 65 mld zł udzielonych kredytów mieszkaniowych w 2020 r. jest możliwy do osiągnięcia – poinformował Jacek Furga z ZBP.

„Myślę, że poziom 65 mld zł jest do osiągnięcia w 2020 r.” – powiedział na konferencji Jacek Furga, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich.

„Będzie kontynuacja wzrostu cen mieszkań, popyt na mieszkania cały czas jest. Luka mieszkaniowa w Polsce to ponad 3 mln mieszkań” – dodał.

ZBP podał też, że w 2019 r. udzielono 225,1 tys. nowych kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 62,6 mld zł – odpowiednio o prawie 6 proc. i ponad 16 proc. więcej w porównaniu do wyników 2018 r.

Według danych ZBP wyniki akcji kredytowej 2019 r. w ujęciu ilościowym były najlepsze od 2010 r., natomiast w ujęciu wartościowym uzyskano najlepszy wynik w historii.

Z przedstawionego przez Związek Banków Polskich raportu AMRON-SARFiN wynika, że w czwartym kwartale 2019 r. banki udzieliły 55,4 tys. kredytów mieszkaniowych, o 7,1 proc. mniej niż w III kwartale 2019 r. Ich łączna wartość to 15,72 mld zł, co oznacza spadek kdk o 6,9 proc.

W porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., wyniki akcji kredytowej były istotnie wyższe – w IV kwartale 2019 r. zawarto o 7,2 proc. więcej umów o kredyt mieszkaniowy o łącznej wartości wyższej o 15,3 proc.

W całym 2019 r. w Polsce udzielono 225,1 tys. nowych kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 62,6 mld zł – odpowiednio o prawie 6 proc. i ponad 16 proc. więcej w porównaniu do wyników roku poprzedniego. ZBP podał, że wyniki akcji kredytowej 2019 r. w ujęciu ilościowym były najlepsze od 2010 r., natomiast w ujęciu wartościowym uzyskano najlepszy wynik w historii.

ZBP poinformował, że podobnie jak w latach poprzednich, sytuację na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i kredytów hipotecznych kształtowała przede wszystkim dobra koniunktura w polskiej gospodarce i związany z nią wzrost płac, a także historycznie niskie stopy procentowe NBP, zapewniające niski koszt obsługi kredytu hipotecznego i zachęcające do poszukiwania alternatywnych do lokat bankowych możliwości lokowania oszczędności.

„Obawy analityków o wyniki 2019 r. na rynku mieszkaniowym nie potwierdziły się. Hossa nadal trwa i na chwilę obecną trudno jest mówić o rychłym załamaniu. 2019 r. był bardzo udany zarówno dla deweloperów, jak i dla sektora bankowego” – powiedział cytowany w komunikacie Jacek Furga, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych ZBP.

Na koniec 2019 r. łączna liczba czynnych kredytów mieszkaniowych wynosiła 2,4 mln, czyli o 6,4 proc. więcej niż w 2018 r. Średnia wartość udzielonego kredytu ogółem w 2019 r. wyniosła 277 874 zł, czyli wzrosła o 9,6 proc.

W całym 2019 r. kredyty udzielone w złotówkach stanowiły 98,49 proc. wszystkich nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych.

Średni wskaźnik DTI dla klientów, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy w 2019 r. wyniósł 36 proc. Całkowity stan zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych według stanu na koniec 2019 r. wyniósł 443,1 mld zł, co oznacza wzrost o 6,7 proc.

ZBP poinformował, że w 2019 r. średni koszt nowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych nieznacznie, ale systematycznie rósł. Na koniec 2019 r. średnia marża kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75 proc., udzielonego na okres 25 lat) wyniosła 2,10 proc., co oznacza wzrost o 0,02 p.p. w ujęciu kwartalnym, a w ujęciu rocznym – o 0,08 p.p.

ZBP podał, że w 2019 r. na rynku mieszkaniowym kontynuowany był wzrost cen. Pod tym względem na prowadzeniu znalazła się Łódź, gdzie średnia cena transakcyjna 1 mkw. mieszkania wzrosła w ciągu roku o 19,9 proc. Najniższy wzrost zanotowano w Poznaniu – o 8,4 proc. Wzrosty cen w Warszawie, Krakowie i Gdańsku wyniosły ok. 12 proc.

seb/gor/ana/

Artykuły powiązane