W I kwartale 2020 r. spadek PKB Hiszpanii i Czech

30.06.2020

Produkt Krajowy Brutto Hiszpanii spadł o 5,2 proc. w I kw. 2020 r. kdk – poinformował urząd statystyczny Instituto Nacional de Estadistica (INE) w finalnych danych. Odczyt jest bez zmian wobec wstępnych szacunków.

W ujęciu rdr PKB spadł w I kw. 2020 r. o 4,1 proc. – podali statystycy z INE. Wstępnie szacowano spadek o 4,1 proc.

W IV kw. 2019r. PKB Hiszpanii wzrósł kdk o 0,4 proc., a rdr wzrósł o 1,8 proc.

Produkt Krajowy Brutto Czech spadł natomiast o 3,4 proc. w I kw. 2020 r. kdk – poinformował urząd statystyczny w finalnych danych. Wstępnie podawano, że PKB spadł o 3,3 proc. kdk.

W ujęciu rdr PKB spadł w I kw. 2020 r. o 2,0 proc. – podali statystycy. Tu wstępnie szacowano spadek o 2,0 proc.

W IV kw. 2019 r. PKB wzrósł rdr o 2,0 proc.

pat/gor/

Artykuły powiązane