W IV kw. sezonowe pogorszenie koniunktury w polskim rolnictwie

W IV kw. 2023 r. koniunktura w polskim rolnictwie sezonowo pogorszyła się – wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.

„Po poprawie w III kwartale czwarty kwartał 2023 r. przyniósł pogorszenie się koniunktury w polskim rolnictwie. O tej porze roku to zmiana typowa, a tegoroczne pogorszenie się koniunktury jest płytsze niż zazwyczaj. Wartość wskaźnika koniunktury (IRGAGR) obniżyła się – w porównaniu z III kwartałem 2023 r. – o 0,7 pkt, do wysokości -22,3 pkt. Pozostaje niższa niż przed rokiem, jednak już tylko o 1,5 pkt (przed kwartałem o 4,7 pkt). Oznacza to, że pogorszenie się koniunktury ma charakter sezonowy (tj. uwarunkowany rytmem zmian pór roku)” – napisano w komentarzu do badania.

Wskaźnik koniunktury jest średnią ważoną dwóch wskaźników cząstkowych: wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych gospodarstw rolnych i wskaźnika ich zaufania.

„Na odnotowany w IV kwartale 2023 r. spadek – niewielki – wartości IRGCON wpłynął zarówno spadek dochodów gospodarstw, jak i pogorszenie się ich nastrojów. Obie zmiany są jednak nieznaczne, więc spadek wartości wskaźnika koniunktury należy odczytywać jako jego stabilizację na niskim poziomie. Innymi słowy, czwarty kwartał 2023 r. nie przyniósł ani wyraźnej zmiany koniunktury w polskim rolnictwie, ani – sądząc po wartościach sald prognostycznych – nie zapowiada, by taka nadeszła przed wiosną” – napisano.

W porównaniu z III kwartałem 2023 r. pewnej poprawie uległa sytuacja finansowa gospodarstw rolnych i wzrosły ich wydatki na zakup obrotowych środków produkcji.

„Są to jednak zmiany, które wpisują się w obserwowane od kilku kwartałów tendencje. Co natomiast szczególnego bardzo wyraźnie wyłania się z wyników jesiennego badania koniunktury rolnej, to duży wzrost – w ocenie ankietowanych rolników – dostępności kredytów preferencyjnych i skłonności gospodarstw rolnych do zaciągania kredytów. To zapewne w jakimś stopniu wynik obniżenia się stóp procentowych, ale przede wszystkim wyraz pomyślniejszych perspektyw ekonomicznych w najbliższej przyszłości” – wskazano w raporcie.

pat/ osz/


Artykuły powiązane

Odpowiedzialne inwestowanie w sektorze pierwszym gospodarki – regulowanie land grabbingu

Kategoria: Trendy gospodarcze
Przedstawione w artykule zasady bądź wytyczne są niewiążącymi prawnie instrumentami mającymi na celu  stworzenie takiego rodzaju inwestycji rolnych na dużą skalę, które będą sprzyjały rozwojowi rolnictwa, zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego oraz przyczyniały się do rozwoju gospodarczego, przy równoczesnym respektowaniu praw człowieka.
Odpowiedzialne inwestowanie w sektorze pierwszym gospodarki – regulowanie land grabbingu

Rynki kredytów mieszkaniowych w UE pod presją

Kategoria: Usługi finansowe
Kredyty hipoteczne (mieszkaniowe) stanowią podstawowy składnik zadłużenia gospodarstw domowych w europejskich bankach. Finansowanie konsumpcji nie odgrywa aż tak dużej roli.
Rynki kredytów mieszkaniowych w UE pod presją

W Europie firm wolniej przybywa niż ubywa

Kategoria: Oko na gospodarkę
Wysoka inflacja pogarsza warunki prowadzenia biznesu w krajach UE. Z kwartału na kwartał maleje liczba firm otwierających działalność gospodarczą i przybywa upadających. W Polsce biznes na razie wychodzi obronną ręką. Maleje wprawdzie liczba rejestracji, ale mniej jest także upadłości.
W Europie firm wolniej przybywa niż ubywa