W kolejnym miesiącu należy oczekiwać przyspieszenia sprzed.

20.09.2019

W kolejnym miesiącu należy oczekiwać przyspieszenia w zakresie sprzedaży, związanej ze zwiększoną sprzedażą samochodów oraz utrzymaniem tempa w pozostałych grupach towarów – wskazała w komentarzu do danych GUS minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Główny Urząd Statystyczny podał, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2019 r. wzrosła o 4,4 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu z lipcem 2019 r. była wyższa o 0,1 proc. W cenach bieżących sprzedaż detaliczna zwiększyła się w sierpniu 2019 r. o 6,0 proc. rok do roku.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w sierpniu 2019 r. rok do roku o 5,4 proc. i wzrost miesiąc do miesiąca o 0,4 proc. W cenach bieżących ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 6,4 proc. rdr.

Minister przedsiębiorczości i technologii wskazała, że największy wzrost zaobserwowano w przedsiębiorstwach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 12,0 proc.). Dodała, że większy niż przeciętny wzrost wykazały ponadto podmioty zaklasyfikowane do grup: „meble, rtv, agd” (o 11,6 proc.), „co potwierdza dobrą sytuację na rynku mieszkaniowym”; „tekstylia, odzież, obuwie” (o 7,2 proc.); a także „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 6,8 proc.).

Według szefowej MPiT utrzymanie ogólnego wskaźnika koniunktury gospodarczej we wrześniu 2019 r. na poziomie pozytywnym (100,2), pozwala na optymizm na najbliższą przyszłość. „Mimo że składowa handlu detalicznego jest nieco niższa niż przed miesiącem, to w naszej ocenie nie wykazuje ryzyka dla popytu konsumpcyjnego w III kwartale” – oceniła.

Zaznaczyła, że ze względu na wcześniejsze dane w przemyśle, w przetwórstwie przemysłowym prognozy produkcji są mniej pesymistyczne od formułowanych w sierpniu; „zgłaszany jest także niedobór zapasów wyrobów gotowych, co sugeruje zwiększenie produkcji w kolejnych miesiącach, również wynikające z szeregów historycznych”.

Zdaniem Emilewicz, „w kolejnym miesiącu należy oczekiwać przyspieszenia w zakresie sprzedaży, związanej ze zwiększoną sprzedażą samochodów (niska baza sprzed roku) oraz utrzymaniem tempa w pozostałych grupach”. „Dobre wyniki sprzedaży oraz wzrost w ocenie koniunktury konsumenckiej podtrzymują oczekiwania dotyczące wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych w III kwartale” – oceniła.

maja/pad/asa/

Artykuły powiązane