W Niemczech w XI stopa bezrobocia: 5,3 proc. Konsensus: 5,4 proc.

Stopa bezrobocia w Niemczech w listopadzie, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 5,3 proc. – poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie. Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 5,4 proc. wobec 5,4 proc. miesiąc wcześniej.

Liczba osób poszukujących pracy spadła o 34,0 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wobec -40,0 tys. miesiąc wcześniej, po korekcie z -39,0 tys. Analitycy spodziewali się spadku o 25,0 tys.

Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba osób bezrobotnych wyniosła 2,317 mln wobec 2,377 mln poprzednio, a stopa bezrobocia wyniosła 5,1 proc. wobec 5,2 proc. poprzednio – podał urząd pracy.

aj/ ana/


Artykuły powiązane

Najbardziej zagrożeni na liście płac

Kategoria: Oko na gospodarkę
Z 6,4 proc. w marcu do 6,6 proc. w kwietniu wzrosła stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej. Komisja Europejska w swojej najnowszej prognozie przewiduje, że sięgnie ona w tym roku 9,0 proc. Mniej optymistyczne prognozy mówią, że skutki pandemii dla rynku pracy będą jednak o wiele większe.
Najbardziej zagrożeni na liście płac

Zmiany poziomu bezrobocia: pomagają opinie podmiotów gospodarczych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Kiedy królowa Elżbieta II zapytała ekonomistów, dlaczego żaden z nich nie przewidział nadejścia Wielkiej Recesji, zapomnieli wspomnieć, że nie zwrócili uwagi na „sygnały ostrzegawcze” pozyskane z jakościowych badań ankietowych wśród konsumentów i producentów. Najważniejszym z tych sygnałów był strach przed bezrobociem.
Zmiany poziomu bezrobocia: pomagają opinie podmiotów gospodarczych

Ukraiński rząd zachęci emigrantów do powrotu?

Kategoria: Analizy
Ukraiński rząd zapowiedział udzielanie wsparcia finansowego emigrantom zarobkowym, którzy zdecydują się wrócić i założyć nad Dnieprem własny biznes. W ten sposób nad Dnieprem chcieliby rozwiązać dwa problemy – odpływ wykwalifikowanych specjalistów i upadek rodzimego biznesu.
Ukraiński rząd zachęci emigrantów do powrotu?