W tym roku upadnie na świecie ponad 331 tys. firm

4 proc. – tyle wyniesie w 2012 roku globalny wskaźnik upadłości obliczany przez Euler Hermes, firmę ubezpieczeniową należąca do grupy Allianz. Badanie obejmuje państwa, które reprezentują 86 proc. światowego PKB. Oznacza to że w tym roku liczba upadłości przekroczy 331 500, a więc będzie nieznacznie niższa niż w rekordowym 2009 roku kiedy upadło 354 800 firm.

Bankructwa będą wynikiem spowolnienia wzrostu gospodarczego, który według szacunków ubezpieczyciela nie przekroczy w tym roku 2,5 proc, a w 2013 roku 2,9 proc. Najbardziej niepokojące są dane dla strefy euro. W tym roku jej gospodarka skurczy się o 0,4 proc. a dopiero w 2013 roku wyjdzie z recesji (+0,8 proc.)

Upadłości dotkną także polskie firmy. – Jeszcze na początku roku spodziewany był 10-15 proc. wzrost liczby upadłości w Polsce, mający wynikać ze spadku tempa wzrostu eksportu oraz problemów w budownictwie .Po podsumowaniu sierpnia widzimy, iż liczba upadłości rośnie szybciej, o ponad 20 proc. ponieważ do dwóch wymienionych wcześniej przyczyn dołączył hamujący popyt wewnętrzny, czego udało się nam uniknąć trzy lata temu – stwierdza Tomasz Starus, dyrektor biura oceny ryzyka i główny analityk w Euler Hermes.


Artykuły powiązane

Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski, ale w tle spowolnienie

Kategoria: Analizy
Wyniki polskiego handlu zagranicznego w 2019 r. wskazują na znaczną poprawę salda obrotów. Dynamika eksportu obniżyła się relatywnie niewiele, biorąc pod uwagę skalę spowolnienia handlu światowego. Natomiast wyraźnie osłabła dynamika importu, mimo że Polska odnotowała jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w Europie.
Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski, ale w tle spowolnienie

Niemiecki rynek dynamizuje polski eksport

Kategoria: Analizy
W warunkach osłabienia handlu międzynarodowego, duży pozytywny wpływ na wzrost polskiego eksportu w 2018 roku miało zwiększenie sprzedaży do Niemiec. Umożliwiły to w dużej mierze czynniki pozapopytowe.
Niemiecki rynek dynamizuje polski eksport