W tym roku upadnie na świecie ponad 331 tys. firm

4 proc. – tyle wyniesie w 2012 roku globalny wskaźnik upadłości obliczany przez Euler Hermes, firmę ubezpieczeniową należąca do grupy Allianz. Badanie obejmuje państwa, które reprezentują 86 proc. światowego PKB. Oznacza to że w tym roku liczba upadłości przekroczy 331 500, a więc będzie nieznacznie niższa niż w rekordowym 2009 roku kiedy upadło 354 800 firm.

Bankructwa będą wynikiem spowolnienia wzrostu gospodarczego, który według szacunków ubezpieczyciela nie przekroczy w tym roku 2,5 proc, a w 2013 roku 2,9 proc. Najbardziej niepokojące są dane dla strefy euro. W tym roku jej gospodarka skurczy się o 0,4 proc. a dopiero w 2013 roku wyjdzie z recesji (+0,8 proc.)

Upadłości dotkną także polskie firmy. – Jeszcze na początku roku spodziewany był 10-15 proc. wzrost liczby upadłości w Polsce, mający wynikać ze spadku tempa wzrostu eksportu oraz problemów w budownictwie .Po podsumowaniu sierpnia widzimy, iż liczba upadłości rośnie szybciej, o ponad 20 proc. ponieważ do dwóch wymienionych wcześniej przyczyn dołączył hamujący popyt wewnętrzny, czego udało się nam uniknąć trzy lata temu – stwierdza Tomasz Starus, dyrektor biura oceny ryzyka i główny analityk w Euler Hermes.


Artykuły powiązane

Akumulatory liderem polskiego eksportu w 2021 roku

Kategoria: Analizy
Wśród najważniejszych pozycji w naszym eksporcie w 2021 r. tradycyjnie najliczniej reprezentowana jest branża motoryzacyjna. Podobnie jak w 2020 r., najwyższą wartość eksportu odnotowano w przypadku akumulatorów litowo-jonowych.
Akumulatory liderem polskiego eksportu w 2021 roku

Wpływ kryzysu pandemicznego na handel krajów UE

Kategoria: Analizy
Reakcja eksportu krajów UE na spadek popytu w wyniku pandemii w 2020 r była zróżnicowana. W przypadku Polski roczna skala spadku wolumenu eksportu była blisko 3-krotnie niższa niż w strefie euro oraz 2-krotnie niższa niż w handlu światowym.
Wpływ kryzysu pandemicznego na handel krajów UE

Załamanie handlu zagranicznego na tle kryzysu z lat 2008-2009

Kategoria: Analizy
Pandemia COVID-19 wywołała głęboki spadek obrotów handlu zagranicznego. Choć dane dotyczące skali tego załamania ciągle napływają, prognozy sugerują, że spadek handlu światowego będzie prawdopodobnie największy od zakończenia II wojny światowej.
Załamanie handlu zagranicznego na tle kryzysu z lat 2008-2009