W VII ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 0,4 proc. rdr

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 0,4 proc. w lipcu 2020 r. w ujęciu rdr, po wzroście w czerwcu 2020 r. o 0,3 proc. – podał Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w I wyliczeniu.

Analitycy szacowali +0,2 proc.

CPI bazowy rdr wzrósł w lipcu 2020 r. o 1,2 proc., po wzroście w czerwcu 2020 r. o 0,8 proc. Tu szacowano +0,8 proc.

W ujęciu mdm CPI spadł o 0,3 proc. wobec szacunków -0,5 proc., po +0,3 proc. w czerwcu 2020 r.

aj/osz/


Artykuły powiązane

Nie ma jednej recepty na pomiary makroekonomiczne

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Nie ma jednej recepty na pomiary makroekonomiczne, więc np. nie istnieje jedna, „rzeczywista” inflacja, nie ma też idealnego jej wskaźnika. Sposoby na mierzenie spadku siły nabywczej pieniądza zmieniają się od stuleci, a nowe technologie pozwalają na udoskonalanie metody – mówi dr hab. inż. Jacek Białek, ekspert GUS i prof. Uniwersytetu Łódzkiego.
Nie ma jednej recepty na pomiary makroekonomiczne

Spowolnienie w strefie euro mocno nie zaszkodzi Polsce

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wzrost gospodarczy będzie szybszy niż w projekcji z listopada 2018 r., ale inflacja będzie rosła wolniej. Dynamika PKB obniży się przez słabą koniunkturę globalną, głównie w strefie euro, która będzie również ograniczała presję inflacyjną. Inflację obniży także brak podwyżek cen energii, które zakładaliśmy w listopadzie - mówi Jacek Kotłowski, zastępca dyrektora DAE.
Spowolnienie w strefie euro mocno nie zaszkodzi Polsce