W VIII nadwyżka w handlu strefy euro (nsa) wyniosła 14,7 mld euro

Nadwyżka w handlu strefy euro w sierpniu 2020 r. wyniosła 14,7 mld euro, bez uwzględniania czynników sezonowych (nsa), wobec nadwyżki 27,9 mld euro w poprzednim miesiącu – poinformował w komunikacie Eurostat.

Nadwyżka po uwzględnieniu czynników sezonowych wyniosła zaś 21,9 mld euro wobec nadwyżki 19,3 mld euro w lipcu 2020 r., po korekcie z +20,3 mld euro.

Analitycy prognozowali nadwyżkę są na poziomie 18,0 mld euro.

aj/osz/


Artykuły powiązane

Historycznie wysoka nadwyżka w handlu zagranicznym Polski

Kategoria: Analizy
Utrwala się nadwyżkowy charakter obrotów Polski z zagranicą. Jednak pozytywny wynik handlu w II kwartale 2020 r. z dużym prawdopodobieństwem można uznać za zjawisko jednorazowe. Przyczynił się do tego bowiem silny spadek cen ropy oraz pogłębienie się spadku importu pod wpływem lockdownu.
Historycznie wysoka nadwyżka w handlu zagranicznym Polski

Saldo obrotów bieżących w Polsce bliskie poziomu strukturalnego

Kategoria: Badania pracowników NBP
Kształtowanie się salda rachunku obrotów bieżących jest kluczowe dla stabilności makroekonomicznej gospodarki. Saldo w Polsce nie odbiega zasadniczo od poziomu strukturalnego, czyli hipotetycznego poziomu, który wynika ze zmiennych makroekonomicznych oraz demograficznych w średnim i długim okresie.
Saldo obrotów bieżących w Polsce bliskie poziomu strukturalnego

Dwa wymiary polskiego handlu usługami

Kategoria: Analizy
Handel usługami odgrywa coraz większą rolę jako siła napędowa polskiej gospodarki. Obserwowany wzrost produktywności firm dostarczających usługi na rynek wewnętrzny znajduje swoje odzwierciedlenie również we wzroście konkurencyjności polskich firm na rynkach międzynarodowych.
Dwa wymiary polskiego handlu usługami