OECD: W X 2019 r. CLI dla Polski -0,99 proc. rdr, -0,14 proc. mdm

09.12.2019

Wyprzedzający wskaźnik Composite Leading Indicator (CLI) dla Polski w październiku 2019 r. spadł o 0,99 proc. rdr, a mdm spadł o 0,14 i wyniósł 98,84 pkt – podała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Poziom 100,00 pkt oznacza długoterminową średnią wskaźnika.

Jak informuje OECD, rosnący CLI o wartości powyżej 100 pkt oznacza ekspansję gospodarki, spadające CLI powyżej poziomu 100 pkt oznacza spadek koniunktury, CLI w trendzie spadkowym i poniżej 100 pkt oznacza spowolnienie, zaś rosnące CLI będące poniżej poziomu 100 pkt oznacza ożywienie (odbudowę) w gospodarce. CLI wyprzedza cykle biznesowe, zamiarem OECD jest, by przesunięcie wynosiło 6 – 9 miesięcy.

Composite Leading Indicator jest wskaźnikiem przygotowywanym przez OECD. Ma on służyć do wczesnego wskazywania punktów zwrotnych w cyklu biznesowym w danym kraju, jednak, jak zastrzega OECD, nie do prognoz kwantytatywnych.

OECD wybiera kluczowe składniki wskaźnika osobno dla każdego z państw. W przypadku Polski pod uwagę brane są: realny efektywny kurs walutowy, stopa WIBOR 3M, a także podawane przez GUS – koniunktura w przemyśle przetwórczym, liczba ofert pracy oraz dynamika produkcji węgla.

map/ana/

Artykuły powiązane