W X wskaźnik PPI w strefie euro: +0,1 proc. mdm, -1,9 proc. rdr

03.12.2019

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro wzrosły w październiku 2019 r. o 0,1 proc., licząc miesiąc do miesiąca, a rok do roku spadły o 1,9 proc. – podał europejski urząd statystyczny Eurostat.

Analitycy szacowali: mdm 0,0, a rdr -1,8 proc.

We wrześniu 2019 r. PPI w eurolandzie wzrósł o 0,1 proc. mdm, a rdr spadł o 1,2 proc.

aj/asa/

Artykuły powiązane