W X ’20 wskaźnik PPI w strefie euro +0,4 proc. mdm, -2,0 proc. rdr

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro wzrosły o 0,4 proc. w październiku 2020 r., licząc miesiąc do miesiąca, a rok do roku spadły o 2,0 proc. – podał w komunikacie europejski urząd statystyczny Eurostat.

Analitycy szacowali: mdm +0,2 proc., a rdr -2,3 proc.

We wrześniu 2020 r. PPI w eurolandzie wzrósł o 0,4 proc. mdm, po korekcie z +0,3 proc., a rdr spadł o 2,3 proc., po korekcie z -2,4 proc.

aj/ana/


Artykuły powiązane

Pięć lat rosyjskich sankcji – kto zyskał, kto stracił

Kategoria: Trendy gospodarcze
Rosyjskie embargo miało być z jednej strony „karą” dla zachodnich eksporterów za sankcje przeciwko Rosji, z drugiej zaś narzędziem wspierania rodzimej produkcji. W obu tych wymiarach Rosja nie odnotowała sukcesu.
Pięć lat rosyjskich sankcji – kto zyskał, kto stracił

Foreign companies in Central and Southeast Europe

Kategoria: Business
Countries in Central and Southeast Europe (CSE) show larger share of value added by foreign-controlled enterprises to their economies than their peers in western and southern Europe. They also have a higher share of foreign companies and the value added by is still disproportionately high.
Foreign companies in Central and Southeast Europe

Nowe perspektywy dla detergentów

Kategoria: Oko na gospodarkę
Jedynie 60 procent ludności świata może w domu wymyć ręce mydłem i pod bieżącą wodą. Pandemia koronawirusa ujawnia skalę cywilizacyjnych zaniedbań na świecie. Otwiera też nowe perspektywy dla producentów i eksporterów mydła i detergentów. Może to zaskakiwać, ale jednym z potentatów jest polski przemysł.
Nowe perspektywy dla detergentów