W XI 2019 r. poprawa oczekiwań gospod. i dochod. konsumentów

02.12.2019

Wskaźniki oczekiwań gospodarczych i dochodowych polskich konsumentów zanotowały w listopadzie 2019 r. poprawę – wynika z barometru GfK.

„Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów, był w listopadzie wyższy o 0,5 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i wyniósł 2,3” – napisano.

Autorzy badania piszą, że w perspektywie długookresowej nastroje konsumentów nadal znajdują się na wysokim poziomie i ten optymizm przyczynia się do nadal dobrych wyników całej gospodarki, natomiast w perspektywie 12-miesięcznej wydaje się, że na koniec roku barometr może skonsumować wzrost z całego roku i w grudniu zakończyć rok na poziomie styczniowym.

„Przyczyną tego może być ciągła obecność w świadomości respondentów ogólnie znanych światowych czynników ryzyka – globalnego spowolnienia gospodarczego, konfliktów handlowych, czy chaosu wokół Brexitu. Z drugiej strony wysoki ogólny poziom nastrojów Polaków wraz z widocznym wzrostem w listopadzie 2019 r. ich skłonności do zakupów może być dobrym prognostykiem dla handlowców przed zbliżającym się sezonem świątecznych zakupów, jednym z najważniejszych okresów w wielu branżach handlu detalicznego, takich jak elektronika użytkowa czy zabawki” – napisano.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od roku 1985. Badanie zrealizowano 6 – 13 listopada 2019 r. metodą CAPI (wywiadu bezpośredniego wspomaganego komputerowo) na losowej reprezentatywnej próbie n=1000 respondentów.

map/pel/

Artykuły powiązane