W XII ’19 ceny trzody +25 – 35 proc. rdr, w I poł. ’20 mogą nadal rosnąć

09.12.2019

Ceny trzody w grudniu 2019 r. będą wyższe o 25 – 35 proc. rdr, a w I połowie 2020 r. mogą nadal rosnąć – oceniają eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Analitycy IERiGŻ sądzą, że w grudniu 2019 r. cena trzody w UE-28 może wynieść ok. 160 euro/100 kg.

„Gdyby kurs złotego względem euro utrzymał się na dotychczasowym poziomie (ok. 4,30 zł), oznaczałoby to, że w grudniu cena trzody mogłaby zawierać się w przedziale ok. 5,20 – 5,60 zł/kg, a więc byłaby o 25 – 35 proc. wyższa niż w grudniu 2018 r.” – napisano w raporcie.

„W I półroczu 2020 r. ceny trzody będą prawdopodobnie nadal rosły, ale stopa ich wzrostu będzie znacznie mniejsza od tegorocznej. Zmiany cen w II półroczu 2020 r. będą uzależnione od zmian eksportu do krajów trzecich. W wielu krajach unijnych dojdzie do wzrostu pogłowia trzody, a w związku z tym także do wzrostu ubojów. Wzrost cen będzie więc możliwy jedynie w sytuacji wzrostu eksportu” – napisano.

map/ana/

Artykuły powiązane