Większość firm wdrożyła w Polsce hybrydowy model pracy

Większość firm wdrożyła w Polsce hybrydowy model pracy – wynika z raportu firmy EY.

Z badania wynika, że 77 proc. ankietowanych nakłada na pracowników ustalony z góry czas wykonywania pracy z biura. Pozostałe 23 proc. firm stawia na dowolność w tym obszarze, tj. pracownicy samodzielnie decydują o miejscu, z którego pracują.

EY podaje, że firmy, które przyjęły hybrydowy model pracy, co do zasady oczekują od pracowników obecności w biurze w określonym, z góry zdefiniowanym wymiarze czasu.

Z tego 43 proc. firm wymaga obecności w biurze przez minimum dwa dni w tygodniu, 46 proc. firm, określa wymóg pracy stacjonarnie z biura przez trzy lub więcej dni w tygodniu.

„Z obserwacji ekspertów EY Polska wynika, że pracodawcy dostrzegają korzyści płynące z bezpośrednich interakcji między pracownikami. Możliwość kontaktu na żywo stanowi istotny element budowania zespołu i kultury organizacyjnej dzięki bezpośredniej komunikacji, wymianie doświadczeń, wiedzy i budowaniu relacji między pracownikami” – napisano w raporcie.

Eksperci EY podają, że sektor usługowy to ten, w którym praca zdalna jest najbardziej obecna.

„Wynika to z możliwości świadczenia usług na odległość bez konieczności bezpośredniego kontaktu z klientem” – napisano.

W sektorze produkcyjnym praca zdalna jest zdecydowanie rzadziej spotykana. 30 proc. firm z tej branży deklaruje, że można u nich świadczyć pracę zdalną, z czego model hybrydowy obecny jest u 22 proc., a praca zdalna w pełnym wymiarze czasowym u 14 proc. ankietowanych.

Przeważająca większość firm zdecydowała się na formalne uregulowanie kwestii pracy zdalnej – 89 proc. ankietowanych wdrożyło regulacje dotyczące pracy zdalnej w swoich organizacjach. 7 proc. ankietowanych nie dopuszcza pracy zdalnej w żadnym zakresie i korzysta z regulacji odnośnie do okazjonalnej pracy zdalnej.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na próbie ponad 300 przedstawicieli średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce. W 70 proc. respondenci reprezentowali organizacje zatrudniające ponad 250 pracowników. Badanie przeprowadzono w terminie styczeń–luty 2024 r.

map/ ana/


Artykuły powiązane

Praca zdalna zmieni strukturę rynków pracy i miast

Kategoria: VoxEU
Niniejszy artykuł omawia wyniki nowych badań dotyczących wpływu pracy zdalnej na strukturę społeczną i mieszkaniową miast, możliwości pracownika na rynku pracy oraz koszty mieszkaniowe – czyli zmian, które mogą pogłębić nierówności w miastach i spowodować nieproporcjonalne wielkie szkody dla pracowników świadczących usługi lokalne.
Praca zdalna zmieni strukturę rynków pracy i miast

Wynagrodzenia za pracę zdalną na zglobalizowanym rynku pracy

Kategoria: VoxEU
Wynagrodzenia za prace wykonywane zdalnie są w poszczególnych krajach bardziej wyrównane niż wynagrodzenia za prace stacjonarne, jednak w dalszym ciągu występują duże różnice między płacami w różnych lokalizacjach.
Wynagrodzenia za pracę zdalną na zglobalizowanym rynku pracy