Wskaźnik nastrojów inwestorów w strefie euro w VI: 0,3 pkt

Wskaźnik zaufania wśród inwestorów w strefie euro w czerwcu 2024 r. wyniósł 0,3 pkt wobec -3,6 pkt miesiąc wcześniej – podała grupa badawcza Sentix w komunikacie.

Analitycy spodziewali się wskaźnika -1,7 pkt.

Wskaźnik ocen obecnej sytuacji wyniósł -9,0 pkt wobec -14,3 pkt miesiąc wcześniej.

Indeks oczekiwań wyniósł zaś 10,0 pkt wobec 7,8 pkt miesiąc wcześniej.

aj/ map/


Artykuły powiązane

Regionalne zróżnicowanie inflacji a oczekiwania inflacyjne konsumentów

Kategoria: Badania pracowników NBP
Uwaga władz monetarnych, makroekonomistów i analityków ekonomicznych koncentruje się na wskaźnikach ogólnokrajowej inflacji. Z kolei konsumenci mają skłonność do kształtowania opinii o zmianach cen na podstawie swoich doświadczeń, opartych na codziennych zakupach, które zazwyczaj są dokonywane niedaleko miejsca zamieszkania.
Regionalne zróżnicowanie inflacji a oczekiwania inflacyjne konsumentów

Oczekiwania gospodarstw domowych pomagają przewidywać inflację

Kategoria: Trendy gospodarcze
Oczekiwaniom inflacyjnym gospodarstw domowych zazwyczaj nie poświęca się zbytniej uwagi przy monitorowaniu i prognozowaniu inflacji, częściowo dlatego, że wykazano, iż mediana ich oczekiwań ma mniejszą moc predykcyjną niż oczekiwania innych podmiotów. Niniejszy artykuł ma na celu dowieść, że zmiany w rozkładzie oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych są istotne dla prognozowania inflacji w najbliższym czasie i oferują dodatkowe informacje w porównaniu z miernikami rynkowymi i oczekiwaniami prognostów. Sugeruje to, że oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych powinny odgrywać większą rolę w monitorowaniu inflacji, a w konsekwencji w kształtowaniu polityki pieniężnej.
Oczekiwania gospodarstw domowych pomagają przewidywać inflację

Światełko w tunelu – w oddali

Kategoria: Trendy gospodarcze
Polscy przedsiębiorcy wykazują ostrożny optymizm w ocenie sytuacji gospodarczej. Nie na tyle duży, by jednak planować inwestycje.
Światełko w tunelu – w oddali