Wskaźnik nastrojów w handlu trad. w VIII w Polsce -23,1 pkt. mdm

W handlu tradycyjnym duży spadek nastrojów we wrześniu, przewidywania na październik wskazują kontynuację spadków – wynika z ostatniego badania przeprowadzonego przez M/platform.

Badania ankietowe przeprowadzone przez M/platform w końcu września wykazały drastyczny spadek nastroju wśród prowadzących małe i średnie punktu handlu spożywczego. Wrześniowy wskaźnik NHT był niższy od sierpniowego aż 23,1 pkt, co jest największym miesięcznym spadkiem w historii badania i wyniósł tylko 18,0 pkt. i był 5,1 pkt. niższy od wartości prognozowanej na wrzesień w poprzednim badaniu. Ponad 67 proc. ankietowanych stwierdziło, że wrzesień był gorszy od sierpnia.

Tym razem mniejszy spadek zanotował wskaźnik NHT+1 będący oceną przyszłego okresu. W stosunku do badania sierpniowego spadł on aż o 17,3 pkt. i wyniósł 4,7 pkt. i wyniósł 21,1 pkt. Aż 65 procent ankietowanych spodziewa się pogorszenia sytuacji w październiku w stosunku do września.

Obecnie największym zagrożeniem dla małych sklepów jest inflacja, która zmierza w kierunku wartości 20 proc. rocznie i póki co nie widać żadnej tendencji jej spowolnienia. W dalszym ciągu nad małym handlem wisi niepewność co do dalszego prowadzenia biznesu ze względu na rosnące drastycznie ceny energii.

Badanie przeprowadzono w ostatnich dniach września.

Wskaźniki NHT i NHT+1 osiągają wartości w przedziale od 0 do 100 pkt.

zdz/


Artykuły powiązane

Platformy cyfrowe zmieniają rynek pracy

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pandemia wpłynęła na rozrost cyfrowych platform pracowniczych. Dzięki nim wyraźnie zwiększa się liczba pracowników kontraktowych, zdalnie znajdujących oferty zarobkowania. Rynek pracy zauważył zmianę modelu jej świadczenia – próby uregulowania statusu pracowników z tzw. gig economy są coraz częstsze.
Platformy cyfrowe zmieniają rynek pracy

W handlu zagranicznym mamy wciąż nadwyżkę, ale mniejszą

Kategoria: Analizy
Jeszcze w I półroczu dodatnie saldo handlowe utrzymywało się na poziomie 3,7 mld euro, czyli bardzo zbliżonym do analogicznego okresu 2020 roku. W III kwartale nastąpiło osłabienie eksportu w dwóch ważnych kategoriach, obejmujących części do środków transportu oraz towary konsumpcyjne trwałego użytku.
W handlu zagranicznym mamy wciąż nadwyżkę, ale mniejszą

Poprawa warunków handlu ma niejednorodny wpływ na wzajemne obroty

Kategoria: Trendy gospodarcze
Spadek kosztów handlu pobudza wymianę handlową między krajami mającymi wcześniej ograniczone relacje handlowe, gdzie istnieje największy potencjał do wzrostu. Jednak nie widać takich efektów, lub są one wyraźnie słabsze w przypadku państw, które już prowadzą intensywną wymianę handlową.
Poprawa warunków handlu ma niejednorodny wpływ na wzajemne obroty