WTO obniża prognozę obrotów w handlu światowym z powodu wojny

Światowa Organizacja Handlu (WTO) prognozuje, że obroty w światowym handlu wzrosną w br. o 3 proc. zamiast przewidywanych przed rosyjską inwazją na Ukrainę 4,7 proc. – podaje agencja AP. Organizacja zwraca uwagę na nałożenie się problemów wynikających z wojny i pandemii.

Jak podała agencja AP, Światowa Organizacja Handlu przewiduje, że w 2022 r. wzrost światowych obrotów handlowych będzie znacznie niższy niż pierwotnie przewidywano, a prognozy na najbliższe dwa lata są bardzo trudne ze względu na niepewność związaną z losem rosyjskiego i ukraińskiego eksportu żywności, ropy czy nawozów. WTO podkreśliła też utrzymujący się wpływ pandemii na światową gospodarkę, zwłaszcza wskutek lockdownów w Chinach.

Według nowej prognozy WTO dla światowego handlu, uwzględniającej wpływ wojny, sankcji nałożonych na Rosję oraz niższego popytu związanego ze spadkiem nastrojów konsumenckich, wzrost obrotów handlowych w 2022 r. wyniesie 3 proc., podczas gdy wcześniej przewidywania mówiły o 4,7 proc.

WTO przewiduje także, iż wzrost światowego handlu w 2023 r. wyniesie 3,4 proc.

Organizacja przestrzega jednocześnie przed kryzysem żywnościowym, który – w jej ocenie – najbardziej dotknie kraje najbiedniejsze.

mww/ pad/ asa/


Artykuły powiązane

Poprawa warunków handlu ma niejednorodny wpływ na wzajemne obroty

Kategoria: Trendy gospodarcze
Spadek kosztów handlu pobudza wymianę handlową między krajami mającymi wcześniej ograniczone relacje handlowe, gdzie istnieje największy potencjał do wzrostu. Jednak nie widać takich efektów, lub są one wyraźnie słabsze w przypadku państw, które już prowadzą intensywną wymianę handlową.
Poprawa warunków handlu ma niejednorodny wpływ na wzajemne obroty

Mechanizm granicznego podatku węglowego UE a WTO

Kategoria: Trendy gospodarcze
Chcąc uniknąć jakichkolwiek negatywnych reakcji, Unia Europejska powinna współpracować z innymi członkami Światowej Organizacji Handlu w celu ustalenia podstawowych zasad stosowania mechanizmów granicznego podatku węglowego.
Mechanizm granicznego podatku węglowego UE a WTO

Najbardziej ucierpiał światowy handel usługami - krajobraz po bitwie

Kategoria: Raporty
Pandemia zdecydowanie silniej dotknęła światowy handel usługami, szczególnie sektory wymagające bliskiej fizycznej odległości. Zyskały natomiast najbardziej usługi komputerowe i finansowe. Krajem, który notuje najlepsze wyniki w handlu są obecnie Chiny.
Najbardziej ucierpiał światowy handel usługami - krajobraz po bitwie