Wzrósł indeks wyprzedzający koniunktury w USA

Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury wzrósł w lutym o 0,7 proc. – podała Conference Board.

Analitycy spodziewali się wzrostu tego wskaźnika o 0,6 proc.W styczniu indeks wzrósł o 0,2 proc., po korekcie. Indeks pokazuje, jak będzie sobie radzić amerykańska gospodarka w ciągu następnych 3-6 miesięcy. (PAP)

wst/ jtt/


Artykuły powiązane

Krajowy i zagraniczny wymiar inflacji

Kategoria: Badania pracowników NBP
Wyniki analizy modelowej wskazują, że choć znaczna część koszyka konsumpcyjnego reaguje na dostosowania krajowej koniunktury, to presja popytowa narasta powoli, a na zmiany cen istotnie wpływa też globalna aktywność gospodarcza i ceny ropy naftowej.
Krajowy i zagraniczny wymiar inflacji

Optymistycznie i pesymistycznie o ożywieniu gospodarczym w USA

Kategoria: Trendy gospodarcze
Trwające 10 lat ożywienie gospodarcze w USA jest rekordowe, ale tylko w tym kraju. Są kraje, w których wzrost notuje się nieprzerwanie aż od 28 lat. To Australia, ale też Polska! A w USA, mimo upływu 10 lat od końca recesji, gospodarka wciąż nie osiągnęła poziomu wynikającego z trendu sprzed 2007 roku.
Optymistycznie i pesymistycznie o ożywieniu gospodarczym w USA