Wzrost cen konsumpcyjnych w strefie euro, w Polsce w I

21.02.2020

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 1,4 proc. w styczniu 2020 r. w ujęciu rdr, po wzroście w grudniu 2019 r. o 1,3 proc. – podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w II wyliczeniu.

Wstępnie szacowano +1,4 proc.

CPI bazowy rdr wzrósł w styczniu 2020 r. o 1,1 proc., po wzroście w grudniu 2019 r. o 1,3 proc. Tu szacowano wstępnie +1,1 proc.

Eurostat podał też, że ceny liczone według HICP w Polsce w styczniu 2020 r. w ujęciu rocznym wzrosły o 3,8 proc. wobec wzrostu o 3,0 proc. miesiąc wcześniej.

Miesięcznie ceny wzrosły o 0,7 proc.

Liczony przez GUS wskaźnik CPI w styczniu 2020 r. wyniósł 4,4 proc. rdr i 0,9 proc. mdm.

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych.

aj/asa/map/asa/

Artykuły powiązane