Wzrost cen według HICP w Polsce, cen konsump. w strefie euro w XII

17.01.2020

Ceny liczone według HICP w Polsce w grudniu 2019 r. w ujęciu rocznym wzrosły o 3,0 proc. wobec wzrostu o 2,4 proc. w listopadzie 2019 r. – podał Eurostat.

Miesięcznie ceny wzrosły o 0,6 proc. Liczony przez GUS wskaźnik CPI w grudniu 2019 r. wyniósł 3,4 proc. rdr i 0,8 proc. mdm.

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych.

Biuro statystyczne Unii Europejskiej, w II wyliczeniu, podało też, że ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 1,3 proc. w grudniu 2019 r. w ujęciu rdr, po wzroście w listopadzie 2019 r. o 1,0 proc.

Wstępnie szacowano +1,3 proc.

CPI bazowy rdr wzrósł w grudnkiu 2019 r. o 1,3 proc., po wzroście w listopadzie 2019 r. o 1,3 proc.

Tu szacowano wstępnie +1,3 proc.

map/ana/aj/asa/

Artykuły powiązane