Moody’s: Zapowiedzi KE negatywne dla profilu kredytowego Polski

Zapowiedzi KE o możliwości wstrzymania wypłaty środków UE negatywne dla profilu kredytowego Polski – Moody’s
Zapowiedzi Komisji Europejskiej o możliwości wstrzymania wypłaty środków UE dla Polski są negatywne dla profilu kredytowego kraju (credit negative) – napisała w raporcie agencja ratingowa Moody’s.

„Zapowiedzi Komisji Europejskiej o możliwości wstrzymania wypłaty finansowania dla Polski są negatywne dla profilu kredytowego kraju. 19 stycznia KE ogłosiła, że może zacząć wstrzymywać finansowanie z budżetu dla Polski, dopóki kraj nie wywiąże się z zapłaty grzywien, związanych z toczącymi się dwoma postępowaniami na ścieżce prawnej. Pogłębiający się spór z UE jest negatywny dla profilu kredytowego Polski, ponieważ może grozić ograniczeniem dostępu do znacznie większej ilości finansowania w przyszłości, a także może osłabić sentyment inwestorów, co w obu przypadkach mogłoby wpłynąć na perspektywy wzrostu gospodarczego Polski od 2023 r.” – uważa agencja.

Moody’s odnosi się do kar nałożonych na Polskę przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w związku z niezastosowaniem się do wyroku TSUE w postępowaniu w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (1 mln euro kary dziennej nałożonej na Polskę) oraz kopalni Turów (0,5 mln euro kary dziennej). W obu przypadkach KE zapowiedziała, że zacznie odliczać niezapłacone przez Polskę kary od należnych Warszawie wypłat z budżetu UE.

„Pomimo relatywnie niewielkich sum, sam fakt, że KE rozważa wstrzymanie finansowania oznacza dalsze pogorszenie relacji (z Polską – PAP), co może wskazywać na wolę KE do zastosowania nowego mechanizmu dążącego do ochrony budżetu UE przeciw łamaniu praworządności (tzw. mechanizm warunkowości – PAP), pomimo politycznych i prawnych komplikacji z tym związanych” – dodaje Moody’s.

Wyrok TSUE sprawie mechanizmu warunkowości, wiążącego możliwość wypłaty środków UE z przestrzeganiem przez dany kraj zasad praworządności, który został zaskarżony do TSUE przez rządy Polski i Węgier, zostanie ogłoszony 16 lutego br.

Moody’s zaznacza, że pomimo groźby utraty środków UE polska gospodarka będzie w najbliższych kilku latach rosnąć w solidnym tempie, a rząd posiada przestrzeń fiskalną, by w krótkim terminie ograniczyć potencjalne skutki opóźnienia wypłaty środków UE.

„(…) Obciążenie długiem jest umiarkowane, a możliwości do zadłużania (debt affodrability) są wysokie” – dodano.

Mimo toczącego się sporu, ryzyko wyjścia Polski ze Wspólnoty Moody’s ocenia jako niskie. Agencja wskazuje przy tym, że poparcie opinii publicznej w Polsce dla członkostwa w UE pozostaje wysokie.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody’s – na poziomie „A2”. Rating Polski według Fitch i S&P to „A-„, jeden poziom niżej niż Moody’s. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

tus/ ana/


Artykuły powiązane