Zespół KRS ds. kandydatów rekomend. R. Surę na sędziego NSA

Zespół Krajowej Rady Sądownictwa ds. kandydatów na stanowiska sędziowskie rekomenduje, by KRS przedstawiła prezydentowi RP wniosek o powołanie członka RPP Rafała Sury na wolne stanowisko sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym – poinformował sprawozdawca zespołu poseł Arkadiusz Mularczyk.

„Zespół ocenił kandydaturę prof. Sury; jeżeli dobrze pamiętam, 4 głosy było za, 1 głos był wstrzymujący się” – powiedział Mularczyk.

Głosowanie na forum KRS w tej sprawie odbędzie się w dalszej części dnia.

KRS rozpatruje w piątek kandydatury w dwóch postępowaniach o wolnych stanowiskach sędziowskich do izby ogólnoadministracyjnej NSA. W obu z nich bierze udział Sura.

KRS opublikowała listy kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w NSA, na której znajdował się Sura, pod koniec października 2020 r.

Kadencja Sury w RPP, wybranego przez Senat, wygasa w listopadzie 2022 r.

tus/ ana/


Artykuły powiązane

Mniej imigrantów na polskim rynku pracy po lockdownie

Kategoria: Pracownicy NBP
Szacunki sprzed lockdownu wskazują, że liczba imigrantów na polskim rynku pracy mogła wynosić średniorocznie ok. 1,5 mln osób.  Lockdown i epidemia spowodowały, że ta liczba się zmniejszyła. Szacujemy, że o ok. 10 proc., czyli o ponad 100 tysięcy osób – mówi Paweł Strzelecki z Departamentu Statystyki NBP.
Mniej imigrantów na polskim rynku pracy po lockdownie

Równanie płci trwa

Kategoria: Oko na gospodarkę
Potrzeba byłoby niemal wieku, sądząc po tempie zmian, aby kobiety zrównały się w świecie z mężczyznami pod względem swojej pozycji ekonomicznej, politycznej, a także w dziedzinie edukacji i zdrowia. W rankingu równości płci Światowego Forum Ekonomicznego Polska zajmuje obecnie 40 miejsce.
Równanie płci trwa