Zmian sytuacji finansowej w ‘24 oczekuje ok. 30 proc. Polaków

Poprawy lub pogorszenia sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w 2024 r. spodziewa się po ok. 30 proc. Polaków – wynika z badania Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. 41 proc. badanych spodziewa się stabilizacji sytuacji finansowej.

Najczęściej Polacy spodziewają się, że sytuacja finansowa ich gospodarstw domowych w 2024 r. ani się nie polepszy, ani się nie pogorszy, czyli pozostanie bez zmian – 41 proc. wskazań. Jednak 30 proc. osób przewiduje, że sytuacja ta poprawi się, zaś 29 proc. jest przekonana, że się ona pogorszy.

Poprawę przewidują osoby młode, mieszkańcy największych miast oraz osoby z najzamożniejszych gospodarstw domowych. Pogorszenia zaś spodziewają się osoby starsze, z wykształceniem podstawowym i zawodowym oraz te z najbiedniejszych gospodarstw domowych.

Większymi optymistami w zakresie sytuacji finansowej własnego gospodarstwa domowego są mężczyźni, wśród których 35 proc. przewiduje poprawę w 2024 r. w tym zakresie, podczas gdy wśród kobiet odsetek ten wynosi 26 proc.

Poziom optymizmu w zakresie sytuacji finansowej własnego gospodarstwa domowego w 2024 r. spada wraz ze wzrostem wieku Polaków.

„Najbardziej i zdecydowanie optymistyczni są najmłodsi dorośli, tj. 18–29 lat, wśród których odsetek stojących na stanowisku, że sytuacja finansowa ich gospodarstw domowych poprawi się w 2024 r. wyniósł 57 proc. Optymistyczni powyżej średniej są także Polacy w wieku 30–44 lata – 39 proc. zakłada poprawę sytuacji finansowej własnych rodzin. W grupie osób dojrzałych, tj. 45–59 lat, już tylko 23 proc. suponuje takie polepszenie, a wśród seniorów (60+) jedynie 15 proc.” – napisano.

Poziom pesymizmu w zakresie sytuacji finansowej własnego gospodarstwa domowego w 2024 r. rośnie wraz ze wzrostem wieku Polaków. Wśród seniorów 45 proc. osób przewiduje, iż sytuacja ich gospodarstw domowych pogorszy się w 2024 r., wśród osób dojrzałych pogorszenia oczekuje 29 proc., wśród młodych dorosłych (30–44 lata) pesymistami w tym zakresie jest 21 proc. osób, zaś wśród najmłodszych dorosłych tylko 10 proc. antycypuje pogorszenie sytuacji finansowej ich gospodarstw domowych.

Badanie przeprowadzone zostało przez Instytut Finansów we współpracy z agencją badawczą PBS od 27 listopada do 01 grudnia 2023 r. na reprezentatywnej próbie społeczeństwa polskiego w wieku 18+.

tus/ asa/


Artykuły powiązane

Obawy o finanse a krańcowa skłonność do konsumpcji

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wyniki prowadzonego w czasie pandemii badania, pokazują, że brytyjskie gospodarstwa domowe, obawiające się o swoją przyszłość finansową - w przypadku jednorazowej korzystnej zmiany dochodu -  zamierzają jednak wydać na konsumpcję więcej niż pozostałe.
Obawy o finanse a krańcowa skłonność do konsumpcji

Inflacja cen żywności zagraża najbiedniejszym

Kategoria: Trendy gospodarcze
Badanie pokazało, że silne przyspieszenie wzrostu cen żywności ma istotnie negatywny wpływ na poziom dobrobytu gospodarstw domowych w krajach rozwijających się. Utrzymanie tego zjawiska pogłębi istniejące nierówności społeczne.
Inflacja cen żywności zagraża najbiedniejszym

MFW daje pieniądze, ale oczekuje od Ukrainy radykalnych zmian

Kategoria: Trendy gospodarcze
Ukraina z roku na rok w coraz większym stopniu uzależnia się od makroekonomicznego wsparcia płynącego zza granicy. Znaczącą rolę odgrywają tu środki wydzielane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jednak organizacja w zamian za nie żąda przebudowy gospodarki – i zdaniem części ekspertów – w większości niekorzystnej dla naszego sąsiada.
MFW daje pieniądze, ale oczekuje od Ukrainy radykalnych zmian