ZUS: Liczba cudzoziemców ubezp. w ZUS na koniec III to 766,036 tys.

Liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS na koniec marca wyniosła 766,036 tys. wobec 725.17 tys. na koniec grudnia 2020 roku – poinformował ZUS.

Na koniec I kwartału liczba ubezpieczonych wyniosła 662,253 tys.

Liczba ubezpieczonych osób z obywatelstwem ukraińskim na koniec I kwartału 2021 roku wyniosła 564,1 tys. wobec 532,5 tys. na koniec grudnia. Na koniec I kwartału 2020 roku było to 484,753 tys.

map/ asa/


Artykuły powiązane

Wielka Brytania: załamanie handlu z Unią Europejską

Kategoria: Trendy gospodarcze
Czas pandemii i brexit to okres zmian w strategii działania wielu brytyjskich przedsiębiorstw. Dotychczasowi eksporterzy są świadomi, że czas swobodnego przepływu towarów na rynki UE skończył się, a bariery pozataryfowe obniżą konkurencyjność wielu produktów.
Wielka Brytania: załamanie handlu z Unią Europejską

Pandemia nadal wpływa na rynek ropy naftowej

Kategoria: Analizy
Na przewidywania cen ropy naftowej ciągle oddziałują obawy związane z kryzysem COVID-19. Pomimo pewnego ożywienia na rynku, analitycy dostrzegają ograniczony potencjał dalszego wzrostu cen ropy naftowej w najbliższym okresie.
Pandemia nadal wpływa na rynek ropy naftowej